image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Vrbová

 

 

Ulice Vrbová

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice vede od ulice Komenského východním směrem a zatím je slepá, v budoucnu by měla být prodloužena k Platanové ulici.

Místní komunikace.

 

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici včetně všech inženýrských sítí vybudoval v roce 2014 majitel sousedních stavebních pozemků.

Pojmenována byla v březnu 2014 a její název navazuje na další ulice v okolí pojmenované rovněž po stromech.

 

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1695

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Vrbová

 

image003