image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Modřínová

 

 

Ulice Modřínová

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Modřínová

Ikona PDF červenec 2010, 14 stran A4, 3 532 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v lokalitě Sadová II (U Obory II) postavené firmou Central Group, a. s.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v roce 2005.

Pojmenována byla v květnu 2005 podle modřínu opadavého a její název navazuje na pojmenování okolních ulic podle stromů.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2025, 2026, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057 a 2058

 

Domy v ulici zařazené v Hostivickém uličníku jinde:

Čp. 2027 – ulice Jilmová

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Modřínová

 

image003