image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Dlouhá

 

 

Ulice Dlouhá

 

image005

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Jenečku. Vede od ulice Čsl. armády severním směrem a je slepá.

Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla ve druhé polovině 20. století.

Po svém vzniku nesla název U Zahrady a v roce 1980 byla přejmenována na Dlouhou, přestože byla v té době obdobně dlouhá jako sousední Krátká.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 977, 978, 1025, 1064, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1242, 1298, 1299, 1662, 2467, 2468, 2469 a 2470

Če. 100

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Dlouhá

 

image003