image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Pod Rybníkem

 

 

Ulice Pod Rybníkem

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na Břvích a je ohraničena ulicemi Hájeckou a U Ovčína.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla společně s drobnou domkářskou zástavbou ve druhé polovině 18. století.

Pojmenována byla v roce 1951.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1072, 1073, 1074, 1079, 1082, 1084, 1097, 1105 a 1111

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Pod Rybníkem

 

image003