image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice V Lukách

 

 

Ulice V Lukách

 

image005

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v oblasti u Litovického potoka a je ohraničena ulicemi Litovickou a U Potoka.

Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla ve 20. až 30. letech 20. století.

Doklady o pojmenování ulice nejsou k dispozici. Název je pravděpodobně poválečný, protože v seznamu z roku 1940 se ulice neobjevuje.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 473, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 900, 1143, 1217 a 1346

 

 

 

Zaniklý dům v ulici

 

 

Čp. 483

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice V Lukách

 

image003