image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Cedrová

 

 

Ulice Cedrová

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Cedrová

Ikona PDF únor 2009, 6 stran A4, 998 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v lokalitě Sadová I postavené firmou Central Group, a. s., a je ohraničena ulicemi Jasanovou a Akátovou.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici vybudoval v rámci obytného souboru Sadová I Central Group, a. s., během roku 2005.

Pojmenována byla v květnu 2005 podle cedru a její název navazuje na pojmenování okolních ulic podle stromů.

 

image006

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 a 1982

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Cedrová

 

image003