image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jedlová

 

 

Ulice Jedlová

 

image004

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Jedlová

Ikona PDF červenec 2010, 5 stran A4, 431 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v lokalitě Sadová II (U Obory II) postavené firmou Central Group, a. s., vede od Modřínové ulice západním směrem a končí jako slepá.

Místní komunikace.

 

image006

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v roce 2005.

Pojmenována byla v květnu 2005 podle jedle bělokoré a její název navazuje na pojmenování okolních ulic podle stromů.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2014 a 2015

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jedlová

 

image003