image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Toskánská

 

 

Ulice Toskánská

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v nejsevernější části Vilové čtvrtě a vede souběžně s ulicí Čsl. armády, na kterou je napojena. Na východě je napojena do křižovatky s ulicemi Řehníkovou a Prunarovou.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil roce 2002 Central Group, a. s., v letech 2005 až 2006.

Pojmenována byla v prosinci 2006 podle Anny Marie Františky velkovévodkyně toskánské, která koupila v roce 1732 tachlovické panství včetně Hostivice a postavila nebo přestavěla většinu významných staveb na Husově náměstí.

 

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2495, 2496, 2497, 2498, 2499 a 2500

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Toskánská

 

image003