image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Šrámkova

 

 

ŠRÁMKOVA

 

Umístění ulice

 

Ulice vznikne v prostoru bývalého hliniště hostivické cihelny a spojí ulici Čsl. armády od ulice 17. listopadu s ulicí Za Mlýnem. Prozatím je vybudována pouze nejsevernější část u ulice Za Mlýnem

 

image006

 

Historie ulice

 

Výstavbu ulice připravovala EWECO s. r. o. v rámci záměru obchodního a sportovního areálu, od kterého však ustoupila. Prozatím je vybudován pouze krátký úsek u ulice Za Mlýnem

Pojmenována byla v březnu 2009 podle Miloše Šrámka (1914–1998), hostivického učitele a ředitele školy, kronikáře a znalce hostivické historie

 

 

Domy v ulici

 

V ulici nejsou žádné domy

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Šrámkova

 

image003