image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Ke Skále

 

 

Ulice Ke Skále

 

image005

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Ke Skále

Ikona PDF leden 2009, 6 stran A4, 940 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v bývalém hliništi hostivické cihelny a spojuje ulice Čsl. armádyZa Mlýnem.

Veřejně přístupná účelová komunikace.

 

image006

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla jako polní cesta nejpozději ve 30. letech 20. století.

Pojmenována byla v září 2003.

 

image005

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1053

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Ke Skále

 

image003