Popis: image003

 

POŠTA A TELEKOMUNIKACE

 

Úvod -> Instituce -> Pošta

 

 

 

Poštovní úřad Hostivice

 

Zřízen v roce 1869, od té doby funguje pošta v Hostivici až do současnosti

 

          

 

Z historie pošty

 

V roce 1868 se poštovní ředitelství rozhodlo zásadním způsobem rozšířit síť poštovních úřadů v Čechách. Vznikla tak asi čtvrtina nynější sítě pošt. Oznámení o zřízení poštovního úřadu v Hostivici a dalších 210 českých městech a obcích vyšlo v Národních novinách 17. srpna 1868. Do provozu však byly jednotlivé poštovní úřady uváděny postupně, hostivický zahájil provoz 9. dubna 1869. Protože zatím nebyly studovány archiválie dochované v Poštovním muzeu, o počátcích hostivické pošty máme jen málo zpráv. Například 15. února 1872 vyšlo v Národních listech oznámení, že místo poštmistra v Hostivici je uprázdněné a kauce obnáší 200 zlatých. Prvního poštmistra ani toho, který ho nahradil, zatím neznáme jménem. V 70. letech 19. století si poštovní razítka nechávali vyrábět sami poštmistři a vzhled včetně použitého jazyka (češtiny, němčiny nebo obou jazyků) závisel na jejich názoru. K německému nápisu na razítku hostivické pošty vyšla 25. května 1873 v Národních listech následující glosa:

 

 

Prvním hostivickým poštmistrem známým jménem byl až v letech 1882 až 1887 Josef Wagner. Byl nejprve obchodníkem v hostinci U Českého lva čp. 17 a někdy mezi roky 1880 a 1882 koupil od Jakuba Tausiga dům čp. 74 v Potoční ulici. Je tedy možné, že v tomto domě v té době sídlil i hostivický poštovní úřad.

Další z inzerátů na volné místo poštovního zaměstnance najdeme v Národních listech z 5. ledna 1888. Tehdy poštovní ředitelství v Praze shánělo do Hostivice poštovního výpravčího, požadovalo kauci 300 zlatých a nabízelo služné 300 zlatých, kancelářský paušál 80 zlatých a poselský paušál za pět dochůzek denně na nádraží 270 zlatých. Podle oznámení z června 1888 byl na toto místo jmenován Antonín Schindler, který však již v roce 1889 odešel do Kolešovic.

V prosinci 1889 byl poštovní administrátor Adolf David jmenován poštmistrem. Byl aktivním členem hostivického Sokola, v roce 1895 však výbor jednoty řešil vyplacení jeho dlužního úpisu, snad v souvislosti s jeho přeložením.

V roce 1898 se narodila Janu Uiberlayovi v Hostivici první dcera Olga a otec byl označen v matrice narozených jako poštmistr. Noviny však oznámily až v roce 1905, že v červencové lhůtě toho roku byl expedient Uiberlay jmenován poštmistrem II. třídy.

Na sklonku Rakousko-Uherska sídlil poštovní úřad v bývalém zájezdním hostinci U Českého lva. Zde při sčítání lidu v roce 1921 zde bydlel poštmistr Uiberlay. V roce 1928 byl zmíněn v tisku pokus o vykradení pošty v budově staré školy čp. 59. O rok později přistavěl Josef Pušman svůj dům čp. 209 v Nouzově a poštovní úřad se tam přestěhoval. Důvod pro stěhování snad spočíval v tom, že penzionovaný poštmistr Uiberlay zůstal nějakou dobu bydlet v hostinci U Českého lva a že místní škola se potýkala s nedostatkem místa.

Po skončení druhé světové války vyhodnotil MNV Hostivice prostory pošty v Nouzově jako nevyhovující a vyžadoval její přestěhování na náměstí do sídla MNV, tedy do budovy bývalé školy čp. 59, která prošla přestavbou. Předtím bylo nutné z přízemí vystěhovat obchodníky, kteří měli prostory pronajaté. V tomto prostoru pošta setrvala více než půl století.

 

Hostivický zpravodaj, únor 1961.

 

V 90. letech zabírala pošta celé přízemí domu čp. 59. Prostor pro veřejnost se nacházel v pravé části budovy, avšak u dvou přepážek byl jen minimální prostor. V levé části budovy měly zázemí doručovatelky a také se zde nacházela telefonní ústředna. V roce 2003 se proto pošta přestěhovala do pronajatých prostor v nově dokončené budově Čsl. armády čp. 1705, kde sídlí doposud.

 

Poštovní úřadovny

 

Čsl. armády čp. 1705

Od roku 2003

 

Husovo náměstí čp. 59

1948–2003

 

Tyršova čp. 209

1929–1948

 

Husovo náměstí čp. 59

Asi 1922 – 1929

 

Čsl. armády čp. 17

Hostinec U Českého lva

Asi do roku 1922

 

První umístění poštovního úřadu není známo

 

Poštovní zaměstnanci

 

Poštmistři – vedoucí pošty

Nejméně 1882–1887: Josef Wagner

1889–1895: Adolf David

1895–1924: Jan Uiberlay

1924 – před 1937: Josef Vajgelt

1964: Marie Soukupová

1983: P. Kelblerová

 

Poštovní zřízenci

1888–1889: Antonín Schindler, expedient

Nejméně 1919–1931: Hynek Novotný, poštovní sluha, zřízenec

1931: Josef Martínek, poštovní zřízenec

1931: Petr Matysčák, poštovní zřízenec

1938: František Kinkal, poštovní zřízenec

1938: František Škabrada, poštovní zřízenec

1938: Jan Kůrka, poštovní zřízenec

1921–1938: Josef Minařík, poštovní sluha, zřízenec

1938: Stanislav Plesnivý, poštovní zřízenec

1938: Václav Tesárek, poštovní zřízenec

1938: František Růžička, poštovní podúředník

 

Listonoši

Nejméně 1919–1931: Václav Hájek, Hostivice

1914–1920: Josef Minařík, Litovice

1931: Karel Houška, Hostivice

1931: Josef Šíma, Hostivice

1938: Josef Vlček, Litovice

 

Seznamy jsou zpracovány především s využitím voličských seznamů, není jisté, zda všichni uvedení byli zřízenci poštovního úřadu v Hostivici.

 

Příležitostná poštovní razítka

 

Příležitostná poštovní razítka byla použita při výstavách poštovních známek 15. září 1957 a 20. září 1963:

 

 

Další příležitostné razítko bylo použito v roce 1977 k 700. výročí první písemné zmínky o Hostivici:

 

 

 

 

Úvod -> Instituce -> Pošta

 

Popis: image003