Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Wagner

 

 

Josef Wagner

* 23. 3. 1839 – †

Hostivický obchodník a poštmistr

 

Josef Wagner se narodil 23. března 1839 v Pozdni čp. 2 učiteli Josefu Wagnerovi a Marii rozené Wolfové. Byl mladším bratrem Václava Wagnera, který v letech 1878 až 1881 působil jako podučitel na hostivické obecné škole.

V květnu 1864, když se oženil s Annou Malíkovou, dcerou chalupníka z Královic u Slaného, byl obchodníkem v Hostivici čp. 2. Nejméně v letech 1870 až 1878 byl obchodníkem v hostinci U Českého lva čp. 17 a v roce 1880 v Hostivici čp. 53. Někdy mezi roky 1880 a 1882 koupil od Jakuba Tausiga dům čp. 74 v Potoční ulici. V letech 1882 až 1887 byl Wagner při narození dětí zapisován jako hostivický poštmistr. Je nejstarším poštmistrem hostivického poštovního úřadu, kterého známe jménem, i když úřad byl založen již v roce 1869. Tehdy zřejmě poštovní úřad fungoval v jeho domě.

I poté, co přestal být poštmistrem, nadále bydlel ve svém domě čp. 74, kterému dodnes někteří pamětníci říkají Vágnerovna. Trhovou smlouvou z 28. srpna 1902 dům prodal svému zeti a dceři Františkovi a Jaroslavě Šarochovým a ti ho v srpnu 1909 prodali Haně Hüllerové. V domě však nadále bydlela Wagnerova nejstarší dcera Pavla, umělecká malířka, která dokonce v letech 1910 a 1911 zastupovala novou majitelku při jednání s úřady a naposledy je zde zaznamenána při sčítání lidu v roce 1921, a před rokem 1921 se sem přistěhovala další Wagnerova dcera Anna s manželem Antonínem Brychtou.

Další osudy Josefa Wagnera nejsou známy.

 

Provozovaná živnost

 

Obchodník

(1864–1880)

 

Působení ve veřejných institucích

 

Poštovní úřad Hostivice

Poštmistr (nejméně 1882–1887)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Wagner († před 1880), učitel v Pozdni čp. 2 a později v Pozdni čp. 47,
syn Františka Wagnera, učitele v Pozdni čp. 2, a Kateřiny rozené Silberové z Podsedic

Matka: Marie rozená Wolfová,
dcera Františka Wolfa, rolníka v Hřešicích čp. 12, a Ludmily rozené Trskové z Bílichova

 

Sourozenec

Václav Wagner (* 23. 8. 1855 Pozdeň čp. 47 – † 19. 2. 1943 Kunratice),
podučitel hostivické školy v letech 1878 až 1881,
∞ Antonie Pražáková z Velké Kvíce

 

Manželka

Svatba: květen 1864

Anna rozená Malíková,

dcera Františka Malíka, rolníka v Královicích čp. 26, a Josefy rozené Šarochové ze Slatiny

 

Děti (psány i Wágner či Vágner)

Pavla Wagnerová (* 22. 6. 1865 či 23. 7. 1865 Zvoleněves – †), umělecká malířka v Hostivici čp. 74

Ludmila Wagnerová (* 1869 – † 23. 5. 1869 Hostivice čp. 17)

Ludmila Wagnerová (* 28. 11. 1870 Hostivice čp. 17 – † 14. 7. 1900 Hostivice čp. 74)

Jan Wagner (* 14. 5. 1873 Hostivice čp. 17 – † po 1920)

Růžena Wagnerová (* 7. 8. 1875 Hostivice čp. 17 – † 30. 7. 1875 Hostivice čp. 17)

Jaroslava Wagnerová (* 5. 12. 1876 Hostivice čp. 17 – † 30. 12. 1950 Pochvalov),
∞ 9. 1. 1899 Hostivice: František Šaroch (* 29. 11. 1873 Bílichov – †), strojník při dráze v Chomutově čp. 896

Jindřiška Wagnerová (* 5. 12. 1876 Hostivice čp. 17 – †)

Emanuel Václav Wagner (29. 10. 1878 Hostivice čp. 17 – †)

Anna Wagnerová (* 5. 8. 1880 Hostivice čp. 53 – †), při svatbě bytem v Libni čp. 305,
∞ 23. 5. 1899 Hostivice: Antonín Brychta (* 12. 10. 1867 Praha – †),
obchodní sluha v Libni čp. 46, poté v Lipsku, od roku 1919 dělník v Hostivici čp. 74

Václav Wagner (* 26. 9. 1882 Hostivice čp. 74 – †)

Hermína Wagnerová (* 21. 2. 1885 Hostivice čp. 74 – † 3. 3. 1885 Hostivice čp. 74)

Hermína Johana Wagnerová (* 20. 5. 1887 Hostivice čp. 74 – †)

 

Bydliště

Hostivice, Pelzova čp. 2 (1864)

Hostivice, Čsl. armády čp. 17 (1870–1878)

Hostivice, Jiráskova čp. 53 (1880)

Hostivice, Potoční čp. 74 (1882–1886)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Pozdeň 14, fol. 49 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Wagner

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003