Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Eleonora Šestáková

 

 

Eleonora Šestáková

Učitelka hostivické obecné školy v letech 1911 až 1920

* 22. 5. 1882 – † 2. 8. 1959

 

 

Eleonora Šestáková se narodila 22. května 1882 v Horní Liboci čp. 27 nájemci hostince Matěji Šestákovi a Kateřině rozené Čermákové.

Na podzim 1911 již byla definitivní učitelkou II. třídy v Kročehlavech a od 1. října 1911 nastoupila na hostivické obecné škole jako zatímní učitelka I. třídy. V srpnu 1911, kdy byla povolána k c. k. okresní školní radě na Kladně kvůli připomenutí předepsané služební přísahy, je již uváděna jako definitivní učitelka. Protože v Hostivici nezískala byt, do školy denně docházela z Liboce, resp. z Břevnova z domu u obory Hvězda, který postavila její matka.

Od 1. prosince 1920 ji jmenovala zemská školní rada definitivní učitelkou při pětitřídní obecné škole dívčí v Břevnově, tedy blíž k bydlišti. Ředitel Alois Geltner v hostivické školní kronice zapsal: „Slečnou El. Šestákovou odchází nám výborná učitelka, jejíž devítileté působení na zdejší škole zanechává ty nejlepší stopy. Jsme jí vděčni za všechnu neúnavnou a vysilující práci a přejeme, aby v budoucím působišti byla šťastna!“

Později se stala ředitelkou, místo jejího ředitelského působení však zatím není známo.

Podle vzpomínky pamětnice byla Šestáková přísná paní. Nádherně malovala.

Po celý život zůstala svobodná. Zemřela 2. srpna 1959 a je pohřbena na vokovicko-libockém hřbitově (nad vodní nádrží Džbán).

 

Obraz růží od Eleonory Šestákové.

 

Obraz z obory Hvězda od Eleonory Šestákové.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Učitelka (1911–1920)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Matěj Šesták, nájemce hostince v Horní Liboci čp. 27,
syn Josefa Šestáka, rolníka v Dolní Liboci čp. 7, a Eleonory rozené Haškové z Úhonic čp. 3

Matka: Kateřina rozená Čermáková (* 4. 5. 1861 – † 16. 6. 1945),
dcera Jana Čermáka, dělníka v Chýni čp. 59, a Rozálie rozené Zelenkové z Mysletic

 

Portrét Kateřiny Šestákové od akademické malířky Nejtkové, s níž se Eleonora Šestáková přátelila.

 

Bydliště

Praha-Břevnov, Na Vypichu čp. 1211/10

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, LBC N35, fol. 99 (narození)

E-maily Andrey Dvořákové ze srpna 2022 a ledna 2023 (včetně portrétů a obrazů)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Eleonora Šestáková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003