image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Haklova cihelna

 

 

Haklova cihelna

Areál nynější Haklovy ulice

Vybudoval ji František Linek v roce 1908

V roce 1923 ji koupil Antonín Hakl

Po roce 1950 zestátněna a zrušena, hliniště využíváno státní cihelnou do 70. let 20. století

 

 

Majitelé

 

František Linek

rolník v Litovicích čp. 4

1908–1914

Ladislav Linek

rolník v Litovicích čp. 4

1914–1923

 

Antonín Hakl

stavitel v Hostivici čp. 162

1923–1950

 

Historie cihelny

 

Cihelnu vybudoval v roce 1908 na svém poli parc. č. 370 k. ú. Litovice litovický rolník František Linek a po jeho smrti v roce 1914 ji zdědil nezletilý syn Ladislav Linek. Cihlářská hlína se těžila v místě a cihly se vypalovaly v cihelně. Pro cihlářského mistra a další pracovníky byl na pozemku postaven již zaniklý domek s litovickým čp. 52. V roce 1920 zde byl mistrem cihlářským Antonín Dragoun.

Již jako plnoletý ji Ladislav Linek v roce 1923 prodal hostivickému staviteli Antonínu Haklovi. Ten v roce 1924 zcela přestavěl cihlářský domek čp. 52.

Těžbu cihlářské hlíny provázely nálezy pravěkého osídlení. Antonín Hakl nálezy shromažďoval a později je předal Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy. Kromě toho zde proběhly i archeologické výzkumy kladenského muzea.

V roce 1950 byla cihelna zestátněna a byl v ní zastaven provoz. Jedna z budov cihelny sloužila v 50. letech 20. století k chovu slepic, ale po výskytu tuberkulózy byl chov přenesen na bývalé fotbalové hřiště v Hostivici (nyní zde stojí bytové domy v Dubové ulici) a 9. května 1956 ráno se zřítila střecha této budovy, která byla poté stržena. Stále však zůstala stát budova bývalé cihlářské pece s komínem.

V 70. letech 20. století využila státní cihelna zdroj cihlářské hlíny kolem bývalé Haklovy cihelny a postupně rozšířilo skrývku a těžbu hlíny od cihlářské pece k zahradám rodinných domů v Dělnické ulici a především na sever, až za nynější ulici Nad Cihelnou. Po vytěžení byl prostor zavezen odpadem.

V 80. letech 20. století byly postaveny bytové domy tvořící nynější Haklovu ulici mezi bývalou pecí a domkem cihlářských dělníků čp. 672 (litovické čp. 52). Obě stavby patřící k bývalé cihelně byly zbořeny mezi roky 1985 a 1990 a po roce 1990 vznikla přímo v prostoru bývalé cihelny zástavba a řadových rodinných domy patřících rovněž do Haklovy ulice. Později vznikla zástavba rodinných domů také na skládce v bývalém hliništi, v ulici Nad Cihelnou a v jižní části Valovské ulice.

 

image039

1969.

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Haklova cihelna

 

image003