Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Šprunk

 

 

Antonín Šprunk

* – † 21. 7. 1918

Významný člen Sokola

 

 

 

V přípravě

Antonín Šprunk se narodil

 

Provozovaná živnost

 

 

 

Působení ve veřejných institucích

 

 

 

Působení ve spolcích

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1890) a revizor (1891)

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1892, 1895–1906), náhradník výboru (1893), správce domu (1892), zapisovatel (1895), jednatel (1896–1904), předseda vzdělávacího odboru (1899), náměstek starosty (1907)

 

Převzatý životopis

 

Pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice

Vděčné památce bratra Antonína ŠprunkaHostivice.

Mezi muži, jež se zabývali myšlenkou založiti u nás v Hostivici Sokol, byl bratr Šprunk jedním z těch prvních. Když bylo přistoupeno ku konání ustavující valné hromady Sokola v neděli dne 18. září 1892, zvolen byl bratr Šprunk členem správního výboru správcem domu a nářadí. Tuto hodnost zastával po dva roky a valnou hromadou jednoty dne 18. ledna 1895 zvolen zapisovatelem správního výboru.

Byl dobrým a pilným cvičencem a proto zvolen byl i členem sboru cvičitelského. Jako dobrý organisátor byl valnou hromadou dne 12. ledna 1896 zvolen jednatelem jednoty. Tuto hodnost jednatelskou zastával horlivě až do konce r. 1905. Když v roce 1897 založen byl v jednotě odbor vzdělávací, zvolen byl br. Šprunk jeho prvním předsedou.

Práci odboru započal svojí první přednáškou „O myšlence sokolské“ za účasti 20 členů. V další pak době měl více proslovů a přednášek, jak zaznamenáno v zápisníku naší jednoty.

Jako člen sboru cvičitelského a horlivý cvičitel vedl při prvním veřejném cvičení v Hostivici jedno družstvo cvičenců. Jednota naše dala na toto cvičení čtyři družstva. Cvičení konalo se v zahradě c. k. velkostatku v neděli dne 12. července 1896.

Byl Sokol dobrý, pracovník spolehlivý, člověk velice společenský a proto požíval lásky a úcty u bratří i známých.

V době pak pozdější vlivem politického převratu, nových myšlenek a hesel, změnil své přesvědčení, počal být ku myšlence sokolské lhostejný až později byl z jednoty Sokol vymazán. Stal se horlivým pracovníkem pro myšlenku sociálně demokratickou.

V době války světové jako každý z nás těžce nesl útrapy a následky všeho strádání a podvýživy. Jsa tělesně sláb, roznemohl se ku konci měsíce července 1918, ve čtvrtém roce války světové. Odvezen byl do okresní nemocnice v Kladně, kde po několika denním utrpení v neděli dne 21. července 1918 asi v osm hodin ráno zemřel.

V úterý dne 23. července přivezena jeho tělesná schránka do Hostivice, zde ve chrámu vykropena a na místním hřbitově do rodinného hrobu ve čtyři hodiny odpoledne uložena.

Buď čest památce Tvojí zachována, příteli milý.

Jan Kohoutek

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Šprunk

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003