Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ HŘBITOVY

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Hřbitov v Litovické ulici

 

 

Zaniklé hřbitovy:

 

HŘBITOV V LITOVICKÉ ULICI

1830–1930

Církevní hřbitov pro farnost Hostivice, tj. vsi Hostivice, Litovice, Jeneček, Břve, Jeneč a Sobín

 

 

Umístění hřbitova na indikační skice stabilního katastru z roku 1840.

 

V roce 1830 se přestalo pohřbívat kolem hostivického kostela a byl založen hřbitov za zámeckou zahradou u cesty z Hostivice do Litovic, označovaný tehdy jako nový hřbitov. Později, v roce 1843, byla směrem do nynější Litovické ulice přistavěna budova márnice.

Kapacita hřbitova vystačila na sto let. Jednotlivé obce tvořící hostivickou farnost se však neshodli na novém společném hřbitově, proto vznikly tři samostatné hřbitovy: obec Hostivice postavila hřbitov severně od Hostivice, poblíž nynějšího letištního radaru, spojené obce Litovice, Břve a Jeneček a obec Jeneč vybudovaly společný litovicko-jenečský hřbitov (nyní veřejné pohřebiště Hostivice–Jeneč) a obec Sobín zřídila hřbitov na svém území poblíž silnice z Hostivice do Sobína.

Na hřbitově v Litovické ulici se přestalo pohřbívat (posledním pohřbeným byl výměnkář František Trýb z Hostivice čp. 25 pohřbený 4. prosince 1930), nadále však zůstal hřbitovem. Zrušen byl počátkem 50. let, kdy byla významná část ostatků exhumována a přenesena na nové hřbitovy. K úplnému zrušení všech zbývajících náhrobků a úpravě prostoru došlo v roce 1973. V roce 1986 byla na vedlejším pozemku postavena nová budova mateřské školy a bývalý hřbitov byl začleněn do areálu jako park. Děti ho využívají k hraní.

 

 

 

Hřbitov v roce 1954, vlevo márnice.

 

Úpravy zrušeného hřbitova v roce 1973.

 

Park místo bývalého hřbitova v roce 1977.

 

Park v 80. letech 20. století. Foto Jindřich Lukášek.

 

Bývalý hřbitov v červenci 2010.

 

Náhrobek Františka Sobotky z Litovic z bývalého hřbitova, který byl v roce 2018 při stavbě školky čp. 1714 vyvezen na skládku.
Zachráněn byl převozem do unhošťského muzea.

 

Hrobníci

Matěj Arnold z Hostivice čp. 39 (do 1838)

Václav Žihlo (1872, 1893)

Václav Novotný z Hostivice čp. 36 (do 1903)

Josef Novotný v Hostivici čp. 36 (1907–1919)

Josef Kostříž (1925)

V přípravě, seznam je neúplný

 

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Hřbitov v Litovické ulici

 

Popis: image003