Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ HŘBITOVY

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Hřbitov u kostela

 

 

Zaniklé hřbitovy:

 

HŘBITOV U KOSTELA

Do roku 1830

Církevní hřbitov pro farnost Hostivice, tj. vsi Hostivice, Litovice, Jeneček, Břve, Jeneč a Sobín

 

 

Umístění hřbitova na indikační skice stabilního katastru z roku 1840.

 

Od založení hostivického kostela svatého Jakuba se zemřelí v hostivické farnosti pohřbívali kolem tohoto kostela, případně přímo v něm. Výjimku tvořily především pohřby vojáků zemřelých během válek.

Prostor neumožňoval stálé pohřbívání bez manipulace s kostmi z předchozích pohřbů. U kostela proto byla zřízena kostnice, která stávala v místech nynější sakristie a zbořena byla v roce 1817.

Mezi josefinské osvícenské reformy patřil zákaz pohřbívat na hřbitovech uvnitř obytného území. Reformy se však prosazovaly jen postupně a k přesunutí hostivického hřbitova došlo až v roce 1830. Tehdy byl vybudován nový hřbitov za zámeckou zahradou u cesty z Hostivice do Litovic.

Po zrušení hřbitova kolem kostela byly postupně zrušeny i náhrobky. K náhrobním deskám umístěným původně v kostele, jejichž nápisy opsal farář Jan Metta v polovině 18. století, se pozdější generace zachovaly dost neuctivě. V podlaze kostela v kněžišti zůstal jeden náhrobek, hodně ošlapaný a skoro nečitelný. Dva náhrobky byly přeneseny do zdi oddělující kostel od budovy bývalé školy čp. 59. Ostatní náhrobky byly rozbity a použity jako stavební materiál při přestavbách kostela. Úlomky náhrobků použitých při zazdění vchodu od západu do kostelní věže byly při obnově tohoto vstupu uloženy do rohu kostelní zahrady. Později byly roztříděny a umístěny na terén před náhrobky v kostelní zdi. Nápisy na těchto úlomcích však stále zůstávají nezpracovány.

 

 

 

Hrobníci

Václav Škornička z Hostivice čp. 23 (1739–1749)

Tomáš Arnold z Hostivice čp. 39 (1750–1751)

Jakub Cink (též Římek) z Hostivice čp. 38 (1756–1790)

Antonín Arnold z Hostivice čp. 39 (po 1790)

Matěj Arnold z Hostivice čp. 39 (od 1813)

V přípravě, seznam je neúplný

 

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Hřbitov u kostela

 

Popis: image003