Popis: image003

 

ZDRAVOTNICTVÍ

 

Úvod -> Instituce -> Porodní báby a porodní asistentky

 

 

Porodní báby a porodní asistentky

v Hostivici a okolí

 

Tato stránka se věnuje porodním bábám a porodním asistentkám bydlícím na území hostivické římskokatolické farnosti,
tj. v Hostivici (včetně Litovic, Břví a Jenečka), v Jenči a v Sobíně

 

 

 

Historiepřehled bab a asistentekprameny

 

Z historie babictví

 

Až do 20. století se děti běžně rodily nastávajícím matkám doma a s porodem jim pomáhaly porodní báby, ve 20. století pak nazývané porodní asistentky. Od prosince 1796 začal hostivický farář zapisovat jejich jména do matriky narozených, jak mu uložily státní předpisy. Od té doby tedy můžeme sledovat, jaké porodní báby a porodní asistentky na území Hostivice působily. V zápisech bylo nutné uvést, zda byla bába zkoumaná či zkoušená, tj. zda prokázala svou kvalifikaci. Zejména na začátku 18. století se v zápisech často objevuje výraz „místo báby“, což znamená přítomnost báby bez požadovaného vzdělání a zkoušky.

Požadavky na vzdělání porodních bab stát postupně zvyšoval a za dostatek porodních bab a jejich vzdělání odpovídal vrchní úřad, tedy správa panství. Původní požadavek na zkoušku u krajského fyzika, tj. úředního lékaře, byl nahrazen požadavkem semestrálního vzdělání na pražské univerzitě. Porodní báby tak patřily v první polovině 19. století k lidem s nejvyšším dosaženým vzděláním ve vsi, vyšším, než měli třeba učitelé.

Nejstarší dochovaný seznam porodních bab na tachlovickém panství pochází z roku 1808. V Hostivici bydlela porodní bába Anna Škvorová, které bylo 63 let, babictví se věnovala již od roku 1767 a zkoušku složila u krajského fyzika Seidla v Cítově. Naproti tomu třicetiletá Barbora Staňková z Jenče teprve začínala a byla odeslána na studia na pražskou univerzitu. Ostatním bábám z Řep, Tachlovic, Nenačovic, Hořelice, Velké Dobré, Červeného Újezda a Malého Přítočna bylo tehdy mezi 51 a 80 lety a se svou činností začaly mezi roky 1755 a 1800. Náklady na vzdělání porodních bab platila z významné části vrchnost, proto v roce 1824 dostal vrchní úřad v Jenči pokyn, aby vybíral ženy, jimž rodinná situace umožňuje si studium zaplatit.

V roce 1833 působil na tachlovickém panství lékař František Rosenblüh v Litovicích a porodní báby Marie Nedbalová z Jenče, Marie Votavová z Červeného Újezda, Kateřina Pechová z Hořelice, Barbora Trejbalová z Chrustenic, Ludmila Kapalínová ze Sobína, Anna Hrabová z Dolan, Anna Kaňková z Kyšic a Dorota Horešovská ze Zličína. Věk těchto porodních bab dosahoval 33 až 67 let, byl tedy nižší oproti situaci v roce 1808. V Hostivici zemřela Rozálie Bílková a na její místo měla nastoupit Anna Koutná z Litovic, která v té době studovala. Měla pak mít na starost vsi Hostivice, Litovice, Břve a Jeneček. Zemřelou Veroniku Beranovou z Družce měla nahradit Marie Kapalínová z Dokes.

Významné slovo při výběru porodních bab měl i farář. Dokladem je dopis hostivického faráře Pavla Haase z roku 1841, kterým hodnotil situaci a doporučoval studium Anny Káclové:

 

 

Slavný vrchní úřade!

Za situace, kdy porodní bába z Jenče Marie Nedbalová pro svou neduživost může nabízet své služby pouze domácím ženám v Jenči, porodní bába v Břvích Anna Koutná při svém stáří, bezmoci a neohrabanosti může být pouze v nouzi volána ku pomoci šestinedělkám, porodní bába Ludmila Kapalínová, výměnkářka ze Sobína, která kurs absolvovala na vlastní náklady, funguje jen v Zličíně a Ruzyni a nadto se co nejdříve přestěhuje do vlastního domu v Unhošti, konečně do Hostivice z Hostouně přestěhovaná Anna Luksíková bude jistě kvůli stáří a nemoci již brzy pro toto povolání neschopná, pokud tedy dříve nezemře nebo se nevrátí domů – je patrně nezbytné, že s ohledem na poměry budeme muset podle nejlepšího svědomí uznat za použitelnou porodní bábu manželku domkáře z Hostivici čp. 64 Annu Apolonii Káclovou a k tomu, neboť se prohlásila za připravenu postoupiti výuku, ji co nejlépe doporučit a co nejzdvořileji požádat o ctěnou podporu pro ni.

Farní úřad Hostivice 24. srpna 1841. P. Haas, farář.

 

 

V seznamech z let 1838 až 1841 uváděl vrchní úřad tyto porodní báby: Marii Nedbalovou z Jenče, Marii Votavovou z Červeného Újezda, Kateřinu Pechovou z Hořelice (zemřela v roce 1840), Ludmilu Kapalínovou ze Sobína, Annu Koutnou z Litovic, Dorotu Horešovskou ze Zličína, Veroniku Braumannovou z Družce (panství Smečno), Annu Terinkelovou z Železné (panství Chrášťany), Lucii Prelekovou z Unhoště a Magdalenu Ledvinkovou z Dolan.

V roce 1845 se však proti těmto seznamům ohradil rakovnický krajský úřad ve Slaném, protože seznam obsahoval jinde neuváděná jména a některé báby měly tak vysoký věk, že se nedalo předpokládat řádné vykonávání funkce. Vrchní úřad proto sestavil v dubnu 1845 nový, aktualizovaný seznam: Marie Nedbalová z Jenče pro Jeneč a Jeneček, Marie Votavová z Červeného Újezda pro Červený Újezd, Horní Ptice, Dolní Ptice a Svárov, Anna Koutná z Hořelice pro Hořelice, Drahelčice, Nučice a Tachlovice, Anna Káclová z Hostivice pro Hostivici, Litovice, Sobín a Břve, Marie Hartová z Kyšic pro Kyšice, Velkou Dobrou a Malou Dobrou, Magdalena Ledvinková z Dolan pro Dolany, Velké Přítočno, Malé Přítočno, Hřebeč a Netřeby, Anna Svobodová z Liboce (statky nejvyššího purkrabství) pro Zličín, Řepy a Jinočany, Veronika Braumanová z Družce (panství Smečno) pro Doksy, Barbora Šilhánová z Železné (panství Chrášťany) pro Lhotku, Libečov a Chrustenice a Kateřina Pospíšilová z Úhonic (panství Horoměřice) pro Nenačovice.

 

Zatímco do poloviny 19. století, kdy bylo zrušeno poddanství, můžeme vycházet z dlouholeté pečlivé práce Pavly Státníkové a Prokopa Remeše na toto téma, pro období od roku 1850 si musíme vystačit se záznamy v matrikách narozených a v první polovině 20. století také z různých seznamů vedených obcí (voličské seznamy apod.) a z adresářů. Můžeme tak pouze uvést přehled jmen, který je po roce 1919, kdy již nejsou matriky narozených zpřístupněny, nepochybně neúplný.

I za první republiky se ještě většina dětí rodila doma, v matčině bytě. Porodním asistentkám bylo vždy zakázáno, aby pomáhaly rodit děti u sebe doma. V porodnici se rodily většinou jen děti chudých matek, často nemanželské. Jen postupně se dařilo dostat hygienu v porodnici na takovou úroveň, aby zdravotní rizika pro matku a dítě byla v nemocnici nižší než doma. Pokud matky z Hostivice a okolí rodily v porodnici, obvykle volili zemskou porodnici s adresou Praha II – Nové Město čp. 447.

Poslední hostivická porodní asistentka Marie Krajcrová byla kolem roku 1950 začleněna do státní zdravotní péče v nově utvořeném Okresním ústavu národního zdraví Praha-západ. Během 50. let 20. století již začala probíhat většina porodů v porodnici pod dohledem lékaře a funkce porodní asistentky se tak stala zbytečnou.

 

Kolem roku 1950 byla v Hostivici zřízena poradna pro děti a matky v Litovické ulici v budově bývalé pobočky unhošťské záložny. Otevřena byla jednou týdně, kdy sem dojížděl dětský lékař z pražské nemocnice. V roce 1951 se zde střídali ob týden dětský lékař a ženský lékař. O několik let později byla poradna přestěhována do zdravotního střediska.

 

Poradna pro děti a matky v domě Litovická čp. 783 v roce 1950.

 

Přehled porodních bab a porodních asistentek

 

Porodní báby a porodní asistentky jsou řazeny podle bydliště, nikoliv podle vsí, v nichž působily

 

Hostivice

1767–1815: Anna Škvorová

1813–1814 a 1818–1822: Kateřina Pechová (odešla do Hořelice)

1815–1832: Rozálie Bílková

1829, 1833–1844, 1846: Kateřina Luksíková (přišla z Hostouně, odešla do Měňan)

1842–1872: Anna Káclová, později Hokůvová

1848–1859: Marie Šťastná (přišla z Prahy)

1863–1870: Barbora Doušová (odešla do Litovic)

1872: Barbora Šturcová

1872–1874: Alžběta Simonová

1872–1895: Antonie Trýbová (přišla z Jenečka přes Kněževes)

1872–1906: Barbora Tůmová (přišla z Litovic)

1873–1874: Marie Bláhová

1895–1914: Františka Svobodová

1899 – nejméně 1919: Marie Fialová

1914–1950: Marie Nová, později Kreuzerová – Krajcrová (začleněna do OÚNZ)

1916 – asi 1930: Marie Homolová, později Beránková

1928–1929: Augusta Lidická

 

Litovice

1796–1805: Magdalena Bašová

1805–1812: Barbora Trnková

1807–1810: Anna Nejedlá (výpomoc, kovářka)

1833–1838: Anna Koutná (odešla na Břve)

1867–1868: Albína Káclová

1870–1872: Barbora Doušová, později Tůmová (přišla z Hostivice, pak se vrátila zpět)

1873–1918: Kateřina Zelenková

Od 1938: Anna Šoustalová

 

Břve

1839–1844: Anna Koutná (přišla z Litovic, odešla do Hořelice)

 

Jeneček

1872: Antonie Trýbová (odešla přes Kněževes do Hostivice)

 

Jeneč

1796–1799: Ludmila Pinkásková

1800–1811: Kateřina Hodáčková

1809–1817: Barbora Staňková

1818–1827: Alžběta Knížetová

1825–1857: Marie Nedbalová

1829: Josefa Chvojová

1849–1884: Františka Trýbová (dcera Marie Nedbalové)

1850–1877: Anna Vránová (přišla z Kácova)

1876–1886, 1902: Anna Zrubecká

1884–1889: Anna Mocková

1886–1924: Anna Adamová

1903: Barbora Panenková

1913: Marie Sládková (odešla do Červeného Újezda)

 

Sobín

1808–1824: Dorota Horešovská ze Zličína

1825–1837: Ludmila Kapalínová (1843–1851 dochází z Unhoště)

 

Prameny – doporučená literatura

 

STÁTNÍKOVÁ, Pavla – REMEŠ, Prokop (2017): Ludmila Kapalínová, porodní bába sobínská. Od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí. Praha: Muzeum hl. m. Prahy. ISBN 978-80-87828-30-4.

Výstava První křik, první pláč. Muzeum hl. m. Prahy 26. 4. – 15. 10. 2017.

(Využity materiály Státního oblastního archivu Praha z fondu Velkostatek Tachlovice–Jeneč.)

 

LENDEROVÁ, Milena a kol. (2023): Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-4475-2.

 

 

Úvod -> Instituce -> Porodní báby a porodní asistentky

 

Popis: image003