Popis: image003

 

ZDRAVOTNICTVÍ

 

Úvod -> Instituce -> OÚNZ Praha-západ

 

 

Okresní ústav národního zdraví Praha-západ,

zdravotní středisko Hostivice

 

Lékaři v Hostivici v letech 1950 až 1989

 

V roce 1950 došlo k reorganizaci zdravotnictví, i dosud samostatní lékaři a další pracovníci včetně porodních asistentek byli začleněni do ústavů národního zdraví. V případě Hostivice byli do Okresního ústavu národního zdraví Praha-západ začleněni lékař MUDr. Hugo Houba a porodní asistentka Marie Krajcrová; porodní asistentka Marie Beránková nejspíše ukončila činnost.

Rok 1950 provázela řada centrálně řízených zdravotnických akcí. Očkování všech dětí od jednoho do 20 let v únoru 1950 neproběhlo úspěšně, bylo špatně zorganizováno. Od 20. února do 7. března 1950 proběhlo hromadné snímkování všech obyvatel jako prevence proti tuberkulóze, pořízeno bylo 4 189 snímků. V rámci akce PN byla každému občanovi provedena zkouška krve se zaměřením na pohlavní nemoci.

V roce 1951 pokračovaly celostátní zdravotnické akce a bylo zavedeno povinné očkování proti tuberkulóze. V dubnu 1951 se ve škole vyskytla žloutenka.

V letech 1951 až 1952 byl upraven dům dentisty Zvoníčka v Litovicích čp. 171 na samostatné zdravotní středisko. Zdravotní péče zde byla soustředěna až do roku 1989.

V roce 1953 byly zřízeny ve zdravotním středisku dva samostatné zdravotní obvody s obvodním lékařem. První obvod zahrnoval Hostivici, druhý Jeneč, Chýni a Sobín. V roce 1958 byla lékařkou prvního obvodu MUDr. Marie Korbelová a lékařem druhého obvodu se stal MUDr. Georgij Petkov. V roce 1962 oba lékaři ošetřili 32 093 pacientů. Z infekčních chorob se vyskytovala v tomto roce hlavně průjmová onemocnění a 37 pří­padů onemocnění planými neštovicemi.

Péči o zuby zajišťoval v roce 1962 dentista, kterého navštívilo 7 557 pacientů. Dětská zubní lékařka se starala o školní mládež v ordinaci přímo v budově školičky. V roce 1963 byla uvedena do provozu zubní laboratoř ve zdravotním středisku a v roce 1964 nastoupil za dosavadního dentistu zubní lékař.

V roce 1971 došlo ke změně navazující zdravotnické péče. Zatímco předtím probíhalo léčení v interní nemocnici v Třebotově a chirurgie byla v Roztokách u Prahy, nově byla určena příslušnost do fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí.

V červenci 1977 odešla do důchodu obvodní lékařka MUDr. Marie Korbelová. Na uvolněné místo nastoupil dočasně MUDr. Hájíček. Od 1. října 1977 došlo ke změně obvodů zdejších lékařů. Obvod po MUDr. Korbelové, zahrnující celou obec Hostivici, plachtárnu OPP a Okresní podnik služeb, převzal MUDr. Georgij Petkov.

V roce 1979 pracovalo ve zdravotním středisku šest lékařů: dva obvodní, dva zubní, jedna dětská lékařka a jedna gynekoložka. Pomáhalo jim sedm sester a jeden zubní technik, který pracoval i v jiných střediscích OÚNZ. Středisko zajišťovalo zdravotní péči pro občany Hostivice, Chýně, Jenče a Sobína. Prostory zdravotního střediska byly hodnoceny jako vyhovující až na stísněné prostory pro zubaře a především velmi malou čekárnu dětského oddělení, kde společně čekaly zdravé i nemocné děti a překážely stoly pro batolata.

V tomto roce kronikář Miloš Šrámek popsal podrobně rozsah činnosti jednotlivých lékařů:

 

 

Během roku bylo v hostivickém obvodu MUDr. Petkova ošetřeno celkem 12 948 nemocných, z toho v ordinaci 11 524, při návštěvách 1 424. Preventivních vyšetření bylo 628. Lékař odpracoval 2 153 hodiny, sestra Pelcová 2 097 hodin.

Na gynekologii vyšetřila MUDr. Kasalická a sestra Melicharová 3 781 pacientek. Preventivních prohlídek bylo 1 467. Prohlídek těhotných žen bylo 1 131, vyšetření sestrou 261. Nově přijatých těhotných žen bylo 119, porodů bylo 108, žádostí o interrupci bylo 35. Byl zjištěn jeden nový případ zhoubného nádoru. V evidenci oddělení je celkem 2 281 žen. (Uvedená čísla se vztahují na celý zdravotnický obvod.)

V zubním oddělení MUDr. Kalendy a sestry Vackové bylo během roku ošetřeno celkem 3 831 pacientů, z toho 42 dětí předškolního věku, 714 školní mládeže a 68 mladistvých do 18 let.

Dětské oddělení má v péči celkem 1 260 dětí z Hostivice, Chýně a Sobína. Z toho je 679 dětí ze základní a zvláštní školy. Během roku se v tomto obvodu narodilo 93 dětí, z nichž jedno nedonošené zemřelo krátce po porodu. Nemocných dětí bylo ošetřeno celkem 6 588. Lékařka MUDr. Husová vykonala 786 návštěv, z toho 554 u dětí do šesti let. Sestry Zelenková a Mládková navštívily 1 024 dětí. Preventivně bylo ošetřeno 2 529 dětí, z nich 349 vícekrát (chronická onemocnění). U těchto bylo provedeno 1 544 výkonů (očkování, vyšetření moče a p.). Děti v základních školách byly vyšetřeny jednou, ve zvláštní škole a v mateřských školách dvakrát ročně. Navíc zde byla epidemiologická vyšetření při výskytu infekční žloutenky, prohlídky dětí před odjezdem na lyžařský výcvik, na pionýrský tábor, před sportovními soutěžemi apod. Územní jesle navštěvovala lékařka každý týden, jednou měsíčně byly děti podrobeny důkladné prohlídce. Dětské oddělení spolupracovalo také při zájezdech dětí z jeslí a mateřské školy v Hostivici do sauny v Praze-Liboci. V matrice národního výboru přibylo 62 nově narozených. Naproti tomu 43 občanů během roku zemřelo.

 

Hodnocení stavu zdravotního střediska se po roce 1979 celkem rychle změnilo. V roce 1985 jsou již prostorové podmínky označeny jako nevyhovující. Řešením měla být výstavba nového tříobvodového zdravotního střediska na místě jižního křídla zámeckého dvora. V roce 1988 byl záměr omezen na dvoobvodové zdravotní středisko. Z celé akce však došlo jen na snesení střechy křídla zámeckého dvora. Po letech chátrání, kdy již nešlo objekt zachránit, vznikly na jeho místě řadové rodinné domy. K řešení nedostatečných prostor byla provedena úprava domu čp. 827, kde na místě dřívějšího holičství vznikly další ordinace.

 

Lékařské ordinace

 

Prostřední čp. 791

Zdravotní středisko

Od roku 1951

 

Litovická čp. 783

Poradna pro děti a matky

1950

 

Prostřední čp. 827

Dětská a gynekologická ordinace

Adaptováno v letech 1988–1989

 

Přehled lékařů

 

Obvodní (praktičtí) lékaři

1950–1951: MUDr. Hugo Houba
V roce 1951 poloviční úvazek a noční služba

1951: MUDr. Jechová

1952–1977: MUDr. Marie Korbelová

1958–1991: MUDr. Georgij Petkov
Sestra: Kosová (1977)
Sestra: Jitka Pelcová (asi od roku 1979)

1977: MUDr. Hájíček

Od roku 1978: MUDr. Karel Fára
Sestra: Vlasta Kulhánková

 

Dětští lékaři

1950: dětský lékař z pražské nemocnice jednou týdně

1951: dětský lékař jednou za dva týdny

 Nejméně 1971–1985: MUDr. Anna Husová
Sestra pro Hostivici: Libuše Zelenková (nejméně 1979–1985)
Sestra pro okolí: Jaroslava Mládková (nejméně 1979–1986)

1985–1986: MUDr. Marie Procházková
Sestra: Helena Šprunková (od roku 1986)
Oddělena Jeneč, kde ordinoval MUDr. Aleš Pokorný

Od roku 1987: MUDr. Jitka Landová
Sestra: Helena Šprunková

1988–1989: MUDr. Aleš Pokorný a MUDr. Šulcová (zástup)

1989–1991: MUDr. Petra Vorlíčková (zástup)

 

Ženský lékař

1950: Marie Krajcrová (porodní asistentka)

1951: ženský lékař jednou za dva týdny

1979, 1983: MUDr. Z. Kasalická
Sestra: Eliška Melicharová (nejméně 1979)

1987–1990: MUDr. Helena Dyková, CSc.

 

Zubní lékaři

Zvoníček (dentista)

Dentista v Nouzově

Nejméně 1971–1989: MUDr. Leo Kalenda
Sestra: Alena Vacková (nejméně 1979)

1971: MUDr. Říhová

1975: MUDr. Bílková

1977, 1983: MUDr. Hanyšová

Od roku 1985: MUDr. Marie Hušáková
Sestra: Jaroslava Zpěváčková
Laborantka: Jana Hrabánková

 

Geriatrická sestra

1985–1989: Jiřina Hásová

 

 

Úvod -> Instituce -> OÚNZ Praha-západ

 

Popis: image003