Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Barbora Doušová, později Tůmová

 

 

Barbora Doušová, později Tůmová

Rozená Čermáková, provdaná poprvé Doušová, podruhé Tůmová

* 10. 3. 1834 – † 29. 1. 1908

Porodní bába v Hostivici a v Litovicích

 

Barbora Čermáková se narodila 10. března 1834 v Hostivici čp. 68 domkáři a tesaři Václavu Čermákovi a Alžbětě rozené Mitscherlingové. Provdala se v červnu 1855 v Hostivici za Františka Doušu z Tachlovic, s nímž žila u svých rodičů, a již před rokem 1860 ovdověla.

Dne 23. dubna 1862 zakončila studium babictví na Karlovo-Ferdinandově univerzitě v Praze získáním diplomu a od roku 1863 působila jako porodní bába v Hostivici.

V roce 1870 se přestěhovala do Litovic a před rokem 1872 se znovu provdala za sedláře Františka Tůmu. Poté si pořídili v Hostivici domek čp. 80, ale František zemřel již v září 1874 a vdova Barbora pak domek prodala.

Nadále vykonávala práci porodní báby, a to až do roku 1906.

Zemřela 29. ledna 1908 na Břvích čp. 11 na sešlost věkem a pohřbena byla na tehdejším hostivickém hřbitově.

 

Provozovaná živnost

 

Porodní bába v Hostivici a v Litovicích

1863–1870 Hostivice

1870–1872 Litovice

1872–1906 Hostivice

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Čermák (* 14. 10. 1795 Hostivice čp. 20 – † 15. 8. 1846 Hostivice čp. 68),
domkář a tesařský tovaryš v Hostivici čp. 68,
syn Šebestiána Čermáka, domkáře a tesaře v Hostivici čp. 47, a Barbory rozené Maříkové z Hostivice čp. 20

Matka: Alžběta rozená Mitscherlingová (* 1799 Újezd čp. 8, panství Uhříněves – † 13. 5. 1866 Hostivice čp. 68),
dcera Antonína Mitscherlinga, rolníka v Újezdě čp. 8 v panství Uhříněves,
a Anny rozené Součkové z Nučic v panství Škvorec

 

Manželé

První svatba: 12. června 1855 Hostivice

František Douša (* 2. 9. 1825 Tachlovice čp. 33 – † před 1860), čeledín – koňák ve dvoře v Hostivici,

syn Václava Douši, chalupníka v Tachlovicích čp. 33,
syna Tomáše Douši, chalupníka v Tachlovicích čp. 33, a Alžběty

a Anny rozené Slámové,
dcery Vojtěcha Slámy, cihlářského mistra ve Břvích čp. 19, a Anny rozené Zimové z Kozolup

 

Druhá svatba: nenalezena

František Tůma (* 1829 – † 30. 9. 1874 Hostivice čp. 80), mistr sedlářský a domkář v Hostivici čp. 80,

syn Vojtěcha Tůmy, domkáře v Malých Přílepech čp. 16, a Terezie rozené Bartošové z Malých Přílep čp. 16

 

Dítě z prvního manželství

Alžběta Doušová (* 9. 8. 1866 Hostivice čp. 68 – † 23. 12. 1860 Hostivice čp. 68)

 

Dítě z druhého manželství

Bedřich Tůma (* 2. 3. 1872 Litovice čp. 10 – †),
∞ 22. 10. 1908 Vídeň: Hermína Krumplová

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 05, fol. 42 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 09, fol. 84 (první svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 149 (úmrtí)

Archiv Univerzity Karlovy, matrika M 71 (diplom porodní báby; údaj sdělila prof. Milena Lenderová)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Barbora Doušová, později Tůmová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003