image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Stavební izolace

 

 

Stavební izolace

Areál Nádražní čp. 271, 272, 273, 331 a 332

Provoz vznikl v roce 1949 převzetím podniku Jana Zadáka

Kolem roku 1993 areál vrácen v restituci Ing. Antonínu Zadákovi

 

Areál v roce 1993.

 

Firmy

 

Stavební podnik hl. m. Prahy, komunální podnik, závod R 2 Hostivice

1949–1951

 

Stavební izolace, montážní správa 02, provozovna Hostivice

1974

 

Stavební izolace, státní podnik, Praha

1988–1990

 

Acidotechna Praha, státní podnik

1990–1993

 

Historie továrny

 

Továrna Jana Zadáka na asfaltové výrobky byla od 1. ledna 1949 začleněna do komunálního podniku Stavební podniky hl. m. Prahy a tento závod pokračoval ve výrobním programu zavedeném před znárodněním.

Snad již v 50. letech byla hostivická továrna začleněna do národního podniku Stavební izolace. V roce 1974 patřila pod montážní správu 02 a byla označována jako provozovna Hostivice. Do roku 1973 se zde vyráběla lepenka, asfalt, penetrační nátěry a mastix. Výroba byla postupně přenesena jinam a z hostivické provozovny se stal sklad celého podniku Stavební izolace. Plánována byla celková přestavba areálu, k ní však nedošlo a sklad nadále užíval také dřívější objekty.

V roce 1974 provoz zajišťoval zásobování významných staveb v Praze i jinde izolačními hmotami. Skladové dělníky vedli Marie Kadlecová a Dezider Polák. Vedoucím řidičů byl pan Král, tři kolektivy soutěžily o titul „Vzorný řidič“ a řidič Jaroslav Beneš dosáhl milion kilometrů ujetých bez nehody z vlastní viny.

V roce 1975 došlo ve Stavebních izolacích k požáru. Ohrožen byl majetek Františka Hartla bydlícího v areálu.

Dění ve Stavebních izolacích byla v Hostivickém měsíčníku a v městské kronice věnována minimální pozornost, takže zprávy jsou spíše nahodilé.

V roce 1988 byl národní podnik Stavební izolace změněn na stejnojmenný státní podnik. Ten zanikl v roce 1990 rozdělením na více státních podniků, přičemž hostivický provoz se stal součástí státního podniku Acidotechna Praha. V roce 1993 byl areál v restituci vrácen synovi bývalého majitele Ing. Antonínu Zadákovi.

 

Vedení provozu

 

Zatím není známo

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Stavební izolace

 

image003