image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Jan Zadák

 

 

Továrna na asfaltové a izolační výrobky a stavební hmoty

Jan Zadák

Areál Nádražní čp. 271, 272, 273, 331 a 332

Vznikla v roce 1940 ze zrušené Kropáčkovy hřebíkárny

K 1. lednu 1949 začleněna do Stavebního podniku hl. m. Prahy

 

 

Zadákova továrna v Hostivici v roce 1947.

 

Majitel

 

Jan Zadák

 

Historie továrny

 

V roce 1940 koupil Jan Zadák od Josefa Kropáčka bývalou hřebíkárnu a přestěhoval do ní z Vysočan, kde dostal nečekaně výpověď, výrobu asfaltových a izolačních výrobků. Úpravy na nový výrobní program proběhly bez stavebního povolení, protože v té době platil zákaz staveb.

Jan Zadák odmítl úzkou spolupráci s Němci, kteří mu pak zastavili výrobu krycí lepenky a asfaltokorkových desek, zabavili mnoho vagonů korku, zastavili výrobu křemelinových izolací a dřevité vlny, jejíž stroje mi odvezli. Byl odbourán tovární komín, aby nepřekážel provozu letiště, a 7. května 1945 byla továrna při bojích vypálena.

Po skončení války Zadák provoz továrny obnovil, avšak za změněných podmínek pro podnikání. Významným bylo zřízení závodní rady, která zasahovala do řízení podniku. Po únoru 1948 bylo soukromé podnikání nežádoucí, proto byla továrna začleněna od 1. ledna 1949 do komunálního podniku Stavební podnik hlavního města Prahy jako závod R 2 Hostivice.

 

Vedení podniku

 

1947

Prokurista firmy: Vladimír Mužík

Ředitel hostivické továrny: Jaroslav Jerml

Předseda závodní rady: Václav Werner

 

Odkaz

 

Pamětní publikace k 60. narozeninám majitele továrny Jana Zadáka z roku 1947.

Přepis je zveřejněn v řadě C Pramenů k hostivické historii.

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Jan Zadák

 

image003