Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Zadák

 

 

Jan Zadák

* 25. 12. 1887 – † 16. 9. 1954

Majitel hostivické továrny na asfaltové lepenky v letech 1940 až 1948,
předseda a mecenáš Sportovního klubu Hostivice

 

Jan Emanuel Zadák se narodil 25. prosince 1887 ve Zruči nad Sázavou čp. 86 krejčímu Janu Zadákovi a jeho manželce Albíně rozené Kolářové. Po měšťanské škole ve Vlašimi navštěvoval dvouletou obchodní školu v Kolíně a poté šest let pracoval pro kolínského obchodníka s textilem Šalomouna Brucka. Od roku 1910 žil dva roky v Liberci, kde pracoval jako obchodní zástupce soukenické firmy, a poté poprvé přišel do Prahy. Po první světové válce cestoval, a především začal podnikat. Od obchodu s textilem se dostal k obchodu se střívky pro uzenářské výrobky. Dne 14. října 1924 se v Praze na Staroměstské radnici oženil s Boženou Wildmannovou z Prahy-Holešovic. V Holešovicích žili do 1934, kdy se přestěhovali do vily čp. 1792 v osadě Baba v Praze-Dejvicích, postavené podle projektu architekta Františka Zelenky (v roce 1990 při vyhlašování památkové zóny vila patřila Ing. Josefu Wildmannovi, což mohl být bratr Boženy Zadákové nebo jeho stejnojmenný syn).

Od tchána převzal zavedený obchod se stavebními hmotami. Zpočátku se zabýval pouze prodejem stavebních hmot, zejména lepenky, asfaltových a izolačních výrobků, později se začal zabývat prováděním asfaltérských prací a postupně se na ně zaměřil. Aby snížil závislost na výrobních firmách, stal se podílníkem továrny na asfaltové lepenky Charvát a Zadák ve Lhotě pod Libčany u Hradce Králové. V roce 1941 podíl v této továrně prodal, protože v pronajatém prostoru v Praze-Vysočanech měl již od roku 1936 výrobnu, kde kromě lepenky a izolačních hmot vyráběl podlahové krytiny značky „Standard“ a heraklitové desky.

V roce 1929 se spojil s Ing. Františkem Douckem a založili firmu pro výrobu cementového zboží, teraca a xylolitu. Sídlila v Praze-Kobylisích, jmenovala se Terraxyl a v roce 1942 byla na nátlak Němců přejmenována na Terrazzolit. Její výrobky zdobily nejvýznačnější paláce, kostely, biografy, tělocvičny a jiné státní, městské a soukromé budovy a továrny v celé republice a papíroazbestové dlaždice byly exportovány i do zahraničí.

V roce 1940 dostal Zadák nečekanou výpověď z pronajatých výrobních prostor v Praze-Vysočanech a musel se vystěhovat. Od svého známého Josefa Kropáčka získal výhodně jeho nevyužívanou továrnu – hřebíkárnu v Hostivici, kde znovu rozjel výrobu asfaltových výrobků ve složitých podmínkách druhé světové války a německé okupace. Byla mu zakázána výroba části sortimentu, někdy mu byl zabaven materiál a 7. května 1945 byla továrna vybombardována a vypálena. Po válce však výrobu v hostivické továrně obnovil a dále rozvíjel. Po roce 1948 připadl areál Stavebnímu podniku hl. m. Prahy a později národnímu podniku Stavební izolace, které zde pokračovaly v zavedené výrobě. V areálu bylo v nájmu také Družstvo cementářů, které vzniklo ze Zadákovy sesterské firmy Terrazzolit. Po roce 1989 byl areál vrácen jeho vnukovi Ing. Antonínu Zadákovi.

 

Jan Zadák při vánoční nadílce hostivickým dětem v roce 1941.

Zadák již od mládí sportoval. Cvičil v Sokole, lyžoval, bruslil, vesloval, hrál tenis, odbíjenou, hokej a především fotbal. Těsně před první světovou válkou hrál jako brankář za klub A. C. Sparta Praha, později působil jako mezinárodní fotbalový rozhodčí. Hned po příchodu do Hostivice v roce 1940 se zapojil do činnosti Sportovního klubu Hostivice a v roce 1941 byl zvolen jeho předsedou. V roce 1942 klub zahájil stavbu hřiště u Bažantnice, přičemž náklady na stavbu nesl právě Zadák. Hřiště se používalo od jara 1943 a klub ho tehdy hodnotil jako jedno z nejlepších v kladenském okrese. V dubnu 1945 SK Hostivice zorganizoval soutěž o podbělohorský Zadákův pohár, ale přerušily ji události spojené s koncem války. V roce 1945 byl znovu zvolen předsedou SK Hostivice a v této funkci působil ještě v roce 1947. Po změně politických poměrů v roce 1948 a znárodnění podniku se již do dění v Hostivici nezapojoval.

Již za druhé světové války připravoval Zadák výstavbu rodinných domků pro své zaměstnance, kvůli obecnému zákazu staveb a zřejmě i nepřízni obecního úřadu však výstavba začala až po roce 1945, a to v nynější Jabloňové ulici. Vzhledem ke změně poměrů však domy nebyly dokončeny a stavitelé nynějších domů museli před zahájením své stavby odstranit zbytky předchozí výstavby.

Další životní osudy Jana Zadáka po roce 1948 nejsou známy.

Zemřel 16. září 1954.

 

Továrna provozovaná v Hostivici

 

Továrna na asfaltové a izolační výrobky a stavební hmoty

1940–1948

 

Zadákova továrna v Hostivici v roce 1947.

 

Působení ve spolcích

 

Sportovní klub Hostivice

Předseda (1941–1947)

 

Jan Zadák při otevření fotbalového hřiště u Bažantnice v roce 1943.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jan Zadák (* Křivsoudov čp. 62), krejčí ve Zruči nad Sázavou čp. 86, později obchodník,
syn Františka Zadáka, krejčího ve Zruči nad Sázavou čp. 86, a Marie rozené Petrákové z Křivsoudova čp. 23

Matka: Albína rozená Kolářová (* Čestín-Kněž),
dcera Josefa Koláře, souseda ve Zruči nad Sázavou čp. 24, a Marie rozené Bechyňové z Kácova-Zderadin čp. 10

 

Manželka

Svatba: 14. října 1924 Praha, Staroměstská radnice

Božena Wildmannová (* 22. 9. 1900 Praha VII čp. 597 – †),

dcera Aloise Wildmanna (* 28. 4. 1875 Liteň čp. 4 – †),
továrního úředníka a později obchodníka a obecního staršího hl. m. Prahy v Praze VII,
syna Josefa Wildmanna, hostinského v Litni čp. 4, a Anny rozené Franclové z Pohledu,

a Barbory (Betty) rozené Lalákové (* 15. 1. 1877 Praha II čp. 1161 – †),
dcery Josefa Laláka, kočího v Praze II čp. 1161 a později obchodníka s potravinami v Praze I čp. 853,
a Anežky rozené Jandečkové z Buštěhradu čp. 2,

oddaných 15. ledna 1900 v Praze v kostele svatého Ducha

 

Děti

Jan Zadák (* 16. 9. 1926 Praha-Holešovice – † 1936)

Vnuk: Ing. Antonín Zadák, restituent areálu v Hostivici

 

Bydliště

Praha III, Lužická 82 (1924)

Praha VII, Strossmayerovo nám.

Praha XIX, Na Babě čp. 1792 (1934–1948)

 

Dokument

 

Pamětní publikace k 60. narozeninám Jana Zadáka z roku 1947.

Přepis je zveřejněn v řadě C Pramenů k hostivické historii.

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Zruč nad Sázavou 23, fol. 36 (narození)

AHMP, Sbírka matrik, MAG O26, fol. 215 (svatba)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zad%C3%A1k (úmrtí; za upozornění děkuji Pavlu Turečkovi)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Zadák

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003