image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Automobilové závody Praga

 

 

Automobilové závody Praga, provoz Hostivice

Areál Čsl. armády čp. 126, 127, 200, 324 a 325

V roce 1954 začleněna bývalá armaturka

Po roce 1990 změněny na výrobnu radiátorů Jaga N. V.

 

 

Firmy

 

 

Automobilové závody Klementa Gottwalda, n. p., Praha-Vysočany

1954–?

 

Automobilové závody Praga, n. p., Praha-Vysočany

 

Historie továrny

 

V bývalé armaturce se přechodně od roku 1953 vyráběly drobné součástky k leteckým motorům pro motorlet Jinonice a poté byl provoz počátkem roku 1954 začleněn do národního podniku Automobilové závody Klementa Gottwalda s hlavním závodem v Praze-Vysočanech. Hostivická provozovna začala vyrábět valivá ložiska pro nákladní automobily Praga V3S a pro další odběratele. Ložisek byl tehdy v Československu kritický nedostatek, protože se dříve dovážely ze zahraničí a nové výrobní závody ještě nebyly dokončeny. Hned po změně zařazení byl přestavěn provoz, byly rekonstruovány rozvody elektrické energie, přestavěny kalírny a opraveny podlahy v hlavní hale. Hlavní závod vyslal z Vysočan školitele, kteří zapracovali hostivické zaměstnance na nový sortiment. Výroba valivých ložisek probíhala v Hostivici do roku 1957 a poté byla tato činnost předána do specializovaných závodů.

Provozovna se poté věnovala výrobě dílů a skupin pro nákladní auto­mobily V3S a S5T a odlehčovala tak přetíženému hlavnímu závodu. K úpravě výrobních zařízení došlo v roce 1958. Toto zaměření přetrvalo až do roku 1964, kdy byla ukončena výroba vozů V3S. V rámci okresu Praha-západ patřil provoz svými hospodářskými výsledky trvale mezi přední závody na okrese a získal v roce 1961 a 1963 putovní standartu OV KSČ a OOR jako nejlepší závod na okrese.

Mezi roky 1955 a 1965 byla přestavěna kalírna, vybudována kompresní stanice, zřízeny nové rozvodny elektrické energie, rozšířena ná­strojárna, výdejna nářadí a údržby, opraven a rozšířen prostor hlavní výroby, byl postaven kulturní dům a nové sociální zařízení, byla rozšířena a vybavena závodní kuchyně. V roce 1965 byla postavena nová kotelna a proběhla rekonstrukce celého vodního hospodářství. Již v roce 1965 byla plánována výstavba nové trafostanice, do­končení výstavby nových výrobních prostorů a vý­měna zastřešení starého provozu. Skutečnost se však od plánů zásadně lišila.

Od roku 1964 se národní podnik zaměřil na výrobu převodových skříní nákladních vozů včetně vývoje a na plnění tohoto úkolu se podílel i hostivický provoz.

Teprve v roce 1988 probíhala rekonstrukce střechy hlavní budovy. Tehdy bylo dokonce veřejně přiznáno, že strojní vybavení je zastaralé. Řada strojů byla v provozu desítky let a už pro ně nebyly ani náhradní díly. Modernější poloautomatické stroje byly výjimečné. Nejprve mělo dojít k opravě budov a pak k modernizaci vybavení. Řešilo se také napojení továrny na veřejný vodovod a kanalizaci. Provoz závodní kuchyně byl obnoven v roce 1985 po patnáctileté přestávce.

Po roce 1990 státní podnik Praga ukončil výrobu. Hostivický provoz koupila belgická rodinná společnost Jaga N. V. zabývající se výrobou radiátorů.

 

 

Vedení podniku

 

V přípravě

s. Sloup (vedoucí provozu, 1976)

 

Brigády socialistické práce

 

Komplexní brigáda – Brigáda socialistické práce Arkadije Bareše

Založena v roce 1958, titul BSP získán 1963

Zakládající členové: Arkadij Bareš, Novotný, Rajtora, Sloup, Smolák, Schuchma a Šída

8 členů v roce 1987

5 bronzových a 4 stříbrné odznaky

Zaměření na technické činnosti, v roce 1987 podali 4 zlepšovací návrhy

Vedoucí:

Arkadij Bareš (1958 – † 1961)

s. Vojtěch (1987)

 

Komplexní brigáda – Brigáda socialistické práce Československo-sovětského přátelství

Založena v roce 1959, titul BSP získán 1961

10 členů v roce 1987

6 stříbrných a 3 zlaté odznaky

Kolektiv pracujících ve výrobě

Vedoucí:

s. Matějka (1959)

Ladislav Burka (1987)

 

Třetí Brigáda socialistické práce

7 členů v roce 1987

6 bronzových a 4 stříbrné odznaky

Kolektiv na výrobním pracovišti

Vedoucí:

Josef Prokop (1987)

 

Čtvrtá Brigáda socialistické práce

15 členů v roce 1987

7 bronzových, 1 stříbrný a 1 zlatý odznak

Kolektiv ve výrobě

Vedoucí:

Bedřich Šimek (1987)

 

Pátá Brigáda socialistické práce

9 členů v roce 1987

6 bronzových odznaků

Kolektiv údržby

Vedoucí:

Jaromír Johanovský (1987)

 

Šestá Brigáda socialistické práce

11 členů v roce 1987

Kolektiv na úseku technické kontroly

Vedoucí:

s. Blaho (1987)

 

Sedmá Brigáda socialistické práce – v závodní kuchyni

Založena 1985

5 členů v roce 1987

 

Odkaz

 

Publikace k historii továrny.

Přepis zveřejněn v řadě A Pramenů k hostivické historii.

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Automobilové závody Praga

 

image003