HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Přehled živností 1931

 

 

Přehled institucí, podniků a živností v roce 1931

podle adresáře Republiky československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství – ročník 1931

 

 

Hostivice

 

Obec. (Přísluší Jeneček I. díl). 320 m n. m. Okresní úřad Kladno. Okresní soud Unhošť. Krajský soud a obchodní komora Praha. 1 864 obyvatel. Vlak trať Praha – Karlovy Vary – Cheb, Praha–Kladno, telefon Unhošť, pošta, telegraf. Četnická stanice. Katolický kostel. Sbor dobrovolných hasičů.

Lékaři: Houba MUDr. Hugo – Jakubetz MUDr. Theodor.

Armatury: Továrny Zicha Fr., spol. s. r. o.

Bednáři: Jabůrek Václav.

Biografy: Bio „Sokol“.

Cihelny: Fanta Bohumil – Hakl AntonínSpráva státního velkostatku.

Čalouníci: Pušman Jan.

Drogerie: Kučera Oldřich.

Elektrárny: Elektrický podnik obce Hostivice.

Elektroinstalace: Hájek Josef.

Hodináři: Attl Josef.

Holiči: Kubišta FrantišekNohejl OldřichŠprunková Anna.

Hostince: Hamouz BohumilNerad MiroslavProcházka VáclavSuchánek JosefŠroubek AntonínVondráček Josef.

Hotely: Dlabal Ing. František.

Kapelníci: Krejzl Tomáš – Kurka Jan – Malý František.

Klempíři: Svoboda Josef.

Koláři: Peška FrantišekŠafařík František.

Konsumní spolky: Konsumní spolek „Včela“, z. sp. s r. o.

Kováři: Dvořák Josef – Suchý Jan.

Koželužny: Panuška Antonín.

Krejčí: Dusík FrantišekEminger Emil – Polívka BernardProcházka VáclavSmitka Josef.

Lihoviny (výroba): Čemusová Marie.

Lustry (výroba): Beneda Václav.

Malíři pokojů: Doskočil FrantišekJandera Josef.

Mléko (obchod): Kavková Marie – Matoušková Marie.

Mlýny: Attl JosefSnětina Bohumil.

Obilí (obchod): Poláček Leopold.

Obuv (obchod): Fulín Václav – Křivohlavá Anna.

Obuvníci: Fulín VáclavKohoutek Jan – Nehasil Josef.

Pekaři: Pára FerdinandRameš Václav – Šmíd Josef.

Pohřební ústavy: Vejražka Jaroslav.

Porodní asistentky: Kreuzerová MarieLidická A.

Povoznictví: Čermák Václav – Kubr Josef – Roubal František – Zábranský František.

Rolníci: Chlupatý TomášKozák JosefKubr František – Mařík Antonín – Nykles František – Šafařík Josef – Tůma Matěj.

Řezníci: Chalupa František – Nerad FrantišekŠimáček Josef.

Sedláři: Šafařík Štěpán.

Smíšené zboží (obchody): Čemusová Marie – Černá Marie – Hlavatý Josef – Justa JaroslavKubrová Marie – Poláček Leopold – Plocek BohumilSulan JiříVlasák JosefZávora AntonínKotíková Ludmila.

Soustružníci (dřeva): Najman Josef.

Spořitelny a záložny: Městská spořitelna v Unhošti (filiálka) – Spořitelní a záložní spolek pro Hostivice a okolí, z. sp. s r. o.

Stavební družstva: Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, z. sp. s r. o.

Střelivo (velkoobchod): La Motte Jan.

Střižní zboží (obchod): Hájek Jaroslav.

Švadleny: Neumannová Anna – Šedivá Joža.

Tesařští mistři: Jupa Jaroslav.

Trafiky: Smrček JosefTurecký JosefVolf Rudolf.

Truhláři: Kuzdas FrantišekMach BohumilVejražka Jaroslav.

Uhlí (obchod): Čermák Václav – Hakl Antonín – Horák Josef.

Velkostatkáři: Správa státních lesů a statků.

Vetešníci: Mračková Barbora.

Zahradnictví: Hájek JosefKrejčík VáclavMiletín Josef.

Zámečníci: Kapalín VáclavMatějka František.

Zedničtí mistři: Drnek Augustin – Hakl Antonín.

 

 

Litovice

 

Obec. (Přísluší Břve, Jeneček II. díl). Okresní úřad Kladno. Okresní soud Unhošť. Krajský soud a obchodní komora Praha. 1 812 obyvatel. Železniční trať Praha–Moldava, autobusy Praha–Břve–Kladno, pošta Hostivice, telegraf. Sbor dobrovolných hasičů.

Autodoprava: Novák Štěpán (Břve) – Suchánek František.

Cihelny: Hakl Antonín.

Dobytek (obchod): Zpěváček Václav.

Dříví (obchod): Radostný Václav.

Holiči: Menšík Karel.

Hostince: Kokrda AntonínNajman JosefStátní hostinecStříbrná AnežkaVrkota Josef – Zábranský Josef.

Klempíři: Svoboda Josef.

Koláři: Šroubek Josef.

Krejčí: David Josef – Mareš František – Vápeník František (Jeneček).

Lakýrníci: Fiala Josef.

Malíři: Hroník Antonín.

Obuvníci: Šinágl Karel – Verner Josef – Procházka František.

Pekaři: Novák Vlastimil.

Pemza umělá (výroba): Havel Ing. Václav.

Pivo lahvové (stáčírny): Nykles Antonín (Břve).

Rolníci: Stádník Bedřich (Jeneček) – Tomek Václav (Jeneček) – Zikl Václav (Břve) – Burgr Jaroslav.

Řezníci: Kokrda Antonín (Břve) – Najman JosefZábranský JosefZpěváček Václav.

Smíšené zboží (obchody): Justa Jaroslav – Kaucký Matěj – Kokrdová Marie (Břve) – Košeráková Karla (Jeneček) – Mrázek Antonín (Jeneček) – Náprstková Jaroslava (Břve) – Nováková Marie – Procházková Marie – Šimůnek František – Veselý Antonín – Volfová Marie.

Stavební družstva: Stavební, úsporné a spotřební družstvo „Dělnický dům“ v Litovicích.

Švadleny: Hášová Božena – Švábenická Božena – Švejdová Božena.

Trafiky: Košeráková Karolína (Jeneček) – Náprstek Karel (Břve) – Prchal JaromírŠimůnek František.

Truhláři: Šamonil Jan.

Uhlí (obchod): Roubal František.

Velkostatkáři: Správa státních lesů a statků.

Zámečníci: Šimáček Štěpán (Břve).

Zedničtí mistři: Šlapánek František.

 

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Přehled živností 1931