Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Tůma

 

 

Matěj Tůma

* 30. 5. 1883 – † 1960

Náměstek hostivického starosty, starosta Hostivické záložny, významný člen mnoha spolků, francouzský legionář

 

 

Matěj Tůma se narodil 30. května 1883 v Hostivici čp. 115 jako pohrobek po obchodníkovi Matěji Tůmovi. Oženil se 9. listopadu 1908 v malostranském kostelu svatého Mikuláše se svou sestřenicí Magdalenou Tůmovou. V době svatby byl Matěj Tůma uzenářem v Praze III. (Malé Straně) čp. 266, ale v roce 1915 se vrátil do Hostivice a žil v domě čp. 12 v areálu statku svých i manželčiných předků a podle postupní smlouvy z 2. ledna 1923 tento statek čp. 11 převzal, přestože jeho strýc a zároveň tchán Antonín Tůma měl rovněž syna Josefa (* 14. 1. 1879 Hostivice čp. 11, 4. května 1929 se jako padesátiletý oženil s rovněž svobodnou Antonií Náprstkovu ze Sobína čp. 5, kde v té době žil). Obytný dům statku čp. 11 měl stále doškovou střechu. V roce 1940 Tůmovi postavili vedle statku nový obytný dům Školská čp. 27, který byl původně určen jako čtyři deputátní byty pro zaměstnance. Matěj Tůma zemřel v roce 1960.

Za první světové války se stal francouzským legionářem. Jako vojín 28. pěšího pluku byl zajat 9. září 1917 v Čerešníku v Albánii. Do francouzské legie se přihlásil 20. února 1918 v Marseille, zařazen byl 14. března 1918 jako vojín a demobilizován byl 7. ledna 1920 z 22. střeleckého pluku, stále jako vojín. Po válce se zapojil do činnosti hostivické odbočky Nezávislé jednoty čsl. legionářů a dlouhou dobu byl jejím místopředsedou.

Tůma působil v obecní samosprávě. Poprvé kandidoval do obecního zastupitelstva za agrárníkyobecních volbách 16. září 1923, ale z pátého místa nebyl zvolen. V následujících volbách 18. března 1928 již byl na prvním místě společné kandidátní listiny agrárníků a národních demokratů a stal se členem zastupitelstva. Obdobně dopadly i volby 20. března 1932 a 29. května 1938. Po volbách v roce 1932 se Tůma stal II. náměstkem starosty a v dalším volebním období pak I. náměstkem starosty. V roce 1941 bylo obecní zastupitelstvo rozpuštěno a Tůma nebyl jmenován do správní komise, protože býval legionářem. Po skončení druhé světové války už v samosprávě nepůsobil.

Významné bylo rovněž Tůmovo působení v čele hostivické kampeličky – Spořitelního a záložního spolku pro Hostivici a okolí, který se asi v roce 1936 proměnil na Hostivickou záložnu v Hostivici. Tuto jeho činnost ukončilo až sloučení Hostivické záložny s hostivickou pobočkou Městské spořitelny v Unhošti do Spořitelny a záložny v Hostivici na základě rozhodnutí ministerstva financí ze září 1948.

Kromě již zmíněné činnosti v legionářské organizaci se Tůma zapojil do činnosti místního odboru Národní jednoty severočeské a především hostivického Sokola. V jeho výboru působil od roku 1925, od roku 1934 byl náměstkem dlouholetého starosty Tomáše Chlupatého a v roce 1936, po jeho odstoupení, se stal starostou jednoty. V této funkci setrval až do rozpuštění Sokola Němci v roce 1941.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen zastupitelstva (1928–1937 a 1938–1941)

II. náměstek starosty (1932–1937)

I. náměstek starosty (1938–1941)

 

    

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Hostivická záložna v Hostivici

Starosta (1929–1948)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1925–1933), správce domu (1929–1932), I. náměstek starosty (1934–1935) a starosta (1936–1941)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Místopředseda (1927–1938)

 

Odbočka Nezávislé jednoty čsl. legionářů v Hostivici

Místopředseda (1929–1939)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 16. září 1923 – 5. místo na kandidátní listině agrárníků – nezvolen

Hostivice 18. března 1928 – 1. místo na kandidátní listině koalice agrárníků a národní demokracie – zvolen

Hostivice 20. března 1932– 1. místo na kandidátní listině agrárníků – zvolen

Hostivice 29. května 1938 – 1. místo na kandidátní listině spojených občanských stran – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Matěj Tůma (* 7. 8. 1853 Hostivice čp. 11 – † 1. 1. 1883 Hostivice čp. 115),
obchodník a majitel hospody v Hostivici čp. 115,
syn † Antonína Tůmy, rolníka z Hostivice čp. 11, a Marie rozené Kubrové z Liboce čp. 13

Matka: Alžběta rozená Procházková,
dcera Jana Procházky, dělníka z Hostivice čp. 83, a Marie rozené Trunečkové z Chýně čp. 27

 

Manželka

Svatba: 8. listopadu 1908, Praha-Malá Strana, kostel sv. Mikuláše

Magdalena Tůmová (* 2. 7. 1888 Hostivice čp. 11 – †),
dcera Antonína Tůmy, rolníka v Hostivici čp. 11, a Magdaleny rozené Tůmové ze Stodůlek čp. 20

 

Dítě

Magdalena Tůmová (* 15. 10. 1909 Praha – †), ∞ 10. 12. 1938 František Šafařík

 

Bydliště

Hostivice, Husovo nám. čp. 12 (1915–1923)

Hostivice, Husovo nám. čp. 11 (1923–1940)

Hostivice, Školská čp. 27 (1940–1960)

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 15, fol. 9 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 54 (svatba)

Hostivický zpravodaj, březen 1960 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Tůma

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003