Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Tůma

 

 

Matěj Tůma

* 30. 5. 1883 – † 1960

Náměstek hostivického starosty, starosta Hostivické záložny, významný člen mnoha spolků, francouzský legionář

 

 

Matěj Tůma se narodil 30. května 1883 v Hostivici čp. 115 Alžbětě Tůmové, rozené Procházkové, jako pohrobek po obchodníkovi Matěji Tůmovi. Oženil se 9. listopadu 1908 v malostranském kostelu svatého Mikuláše se svou sestřenicí Magdalenou Tůmovou. V době svatby byl Matěj Tůma uzenářem v Praze III (Malé Straně) čp. 266, ale v roce 1915 se vrátil do Hostivice a žil v domě čp. 12 v areálu statku svých i manželčiných předků a podle postupní smlouvy z 2. ledna 1923 tento statek čp. 11 převzal, přestože jeho strýc a zároveň tchán Antonín Tůma měl rovněž syna Josefa (* 14. 1. 1879 Hostivice čp. 11, 4. května 1929 se jako padesátiletý oženil s rovněž svobodnou Antonií Náprstkovu ze Sobína čp. 5, kde v té době žil). Obytný dům statku čp. 11 měl stále doškovou střechu. V roce 1940 Tůmovi postavili vedle statku nový obytný dům Školská čp. 27, který byl původně určen jako čtyři deputátní byty pro zaměstnance.

Za první světové války se stal francouzským legionářem. Jako vojín 28. pěšího pluku byl zajat 9. září 1917 v Čerešníku v Albánii. Do francouzské legie se přihlásil 20. února 1918 v Marseille, zařazen byl 14. března 1918 jako vojín a demobilizován byl 7. ledna 1920 z 22. střeleckého pluku, stále jako vojín. Po válce se zapojil do činnosti hostivické odbočky Nezávislé jednoty čsl. legionářů a dlouhou dobu byl jejím místopředsedou.

Tůma působil v obecní samosprávě. Poprvé kandidoval do obecního zastupitelstva za agrárníkyobecních volbách 16. září 1923, ale z pátého místa nebyl zvolen. V následujících volbách 18. března 1928 již byl na prvním místě společné kandidátní listiny agrárníků a národních demokratů a stal se členem zastupitelstva. Obdobně dopadly i volby 20. března 1932 a 29. května 1938. Po volbách v roce 1932 se Tůma stal II. náměstkem starosty a v dalším volebním období pak I. náměstkem starosty. V roce 1941 bylo obecní zastupitelstvo rozpuštěno a Tůma nebyl jmenován do správní komise, protože býval legionářem. Po skončení druhé světové války už v samosprávě nepůsobil.

Významné bylo rovněž Tůmovo působení v čele hostivické kampeličky – Spořitelního a záložního spolku pro Hostivici a okolí, který se asi v roce 1936 proměnil na Hostivickou záložnu v Hostivici. Tuto jeho činnost ukončilo až sloučení Hostivické záložny s hostivickou pobočkou Městské spořitelny v Unhošti do Spořitelny a záložny v Hostivici na základě rozhodnutí ministerstva financí ze září 1948.

Kromě již zmíněné činnosti v legionářské organizaci se Tůma zapojil do činnosti místního odboru Národní jednoty severočeské a především hostivického Sokola. V jeho výboru působil od roku 1925, od roku 1934 byl náměstkem dlouholetého starosty Tomáše Chlupatého a v roce 1936, po jeho odstoupení, se stal starostou jednoty. V této funkci setrval až do rozpuštění Sokola Němci v roce 1941.

Zemřel v roce 1960.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen zastupitelstva (1928–1937 a 1938–1941)

II. náměstek starosty (1932–1937)

I. náměstek starosty (1938–1941)

 

    

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Hostivická záložna v Hostivici

Starosta (1929–1948)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1925–1933), správce domu (1929–1932), I. náměstek starosty (1934–1935) a starosta (1936–1941)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Místopředseda (1927–1938)

 

Odbočka Nezávislé jednoty čsl. legionářů v Hostivici

Místopředseda (1929–1939)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 16. září 1923 – 5. místo na kandidátní listině agrárníků – nezvolen

Hostivice 18. března 1928 – 1. místo na kandidátní listině koalice agrárníků a národní demokracie – zvolen

Hostivice 20. března 1932 – 1. místo na kandidátní listině agrárníků – zvolen

Hostivice 29. května 1938 – 1. místo na kandidátní listině spojených občanských stran – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Matěj Tůma (* 7. 8. 1853 Hostivice čp. 11 – † 1. 1. 1883 Hostivice čp. 115),
obchodník a majitel hospody v Hostivici čp. 115,
syn Antonína Tůmy, rolníka v Hostivici čp. 11, a Marie rozené Kubrové z Liboce čp. 13

Matka: Alžběta rozená Procházková (* 15. 11. 1859 Hostivice čp. 73 – †),
dcera Jana Procházky, dělníka v Hostivici čp. 83, a Marie rozené Trunečkové z Chýně čp. 27,
sestra Kateřiny Procházkové, matky Antonína Tejnora,
sestra Josefa Procházky, obecního strážníka v Hostivici,
sestra Antonína Procházky, otce Marie Procházkové, provdané za Václava Pšeničku

 

Manželka

Svatba: 8. listopadu 1908 Praha-Malá Strana, kostel sv. Mikuláše

Magdalena Tůmová (* 2. 7. 1888 Hostivice čp. 11 – †),

dcera Antonína Tůmy, rolníka v Hostivici čp. 11,
syna Antonína Tůmy, rolníka v Hostivici čp. 11, a Marie rozené Kubrové z Liboce čp. 13,

a Magdaleny rozené Tůmové,
dcery Josefa Tůmy, rolníka ve Stodůlkách čp. 20, a Kateřiny rozené Havlůjové ze Stodůlek čp. 32

 

Dítě

Magdalena Tůmová (* 15. 10. 1909 Praha III čp. 266 – †),
∞ 10. 12. 1938 Praha-Královské Vinohrady:
František Šafařík (* 15. 10. 1904 Hostivice čp. 20 – †), syn Štěpána Šafaříka, rolníka v Hostivici čp. 20

 

Bydliště

Hostivice, Husovo nám. čp. 12 (1915–1923)

Hostivice, Husovo nám. čp. 11 (1923–1960)

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 15, fol. 9 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 54 (svatba)

Hostivický zpravodaj, březen 1960 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Tůma

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003