Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Národní demokraté před 1945

 

 

POLITICKÉ STRANY V HOSTIVICI A LITOVICÍCH

 

Hostivice a Litovice před rokem 1945

 

Národní demokraté – Národní sjednocení

 

 

Cejchovní revident Josef Náprstek z Litovic, který se původně angažoval ve všeobčanském klubu, inicioval v roce 1929 rovněž aktivity národní demokracie v Litovicích a v Hostivici. Tato pravicová strana se hlásila k tradici mladočeské strany z dob Rakousko-Uherska a byla spojena s osobností Karla Kramáře. V Litovicích byla nejprve v září 1929 ustavena odbočka Národního sdružení, tedy spolku propojeného se stranou, a poté zde vznikla místní odbočka strany (společná pro Hostivici i Litovice), která se do voleb zapojila v Litovicích v roce 1930 na kandidátce všeobčanského klubu (národní demokraté získali čtyři mandáty a agrárník jeden mandát) a v Hostivici v roce 1932 samostatně.

V červenci 1932 byli valnou hromadou zvoleni funkcionáři strany: předseda inspektor drah František Koula, místopředseda továrník Jan Heim, jednatel cejchovní revident Josef Náprstek a pokladník železničář Josef Nachtman.

Národní demokraté pořádali v Hostivici a v Litovicích pravidelně členské schůze a občas veřejné schůze lidu. Jedné takové konané na konci listopadu 1934 se zúčastnil také Ladislav Rašín, syn zavražděného prvního českosloven­ské­ho ministra financí Aloise Rašína a od roku 1935 poslanec Národního shro­máždění. Národně demo­kratic­ký tisk o schůzi, kterou se pokusili narušit socialisté a komu­nisté, referoval pod titulkem Po nezdařeném rudém teroru v Hostivicích – rudé uličnictví“. Koncem 30. let se z národně demokratické strany vyvinulo Národní sjednocení.

Na stranu byly navázány některé spolky, z nichž v Hostivici působilo Sdružení národních železničářů ustavené v roce 1930.

 

Účast ve volbách a volební výsledky – Hostivice

 

Koaliční kandidátní listina agrárníků a národních demokratů pro volby v roce 1928

146 hlasů (13,3 %), 3 mandáty

Zvoleni byli: Matěj Tůma, Jaroslav Čermák a Jaroslav Sulán

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1932

144 hlasů (11,9 %), 4 mandáty

Zvoleni byli: Jan Heim, František Koula, Josef Najman a MUDr. Hugo Houba

 

Koaliční kandidátní listina agrárníků, lidovců, živnostníků a národního sjednocení pro volby v roce 1938

444 hlasů (33,2 %), 10 mandátů

Zvoleni byli: Matěj Tůma, Vojtěch Zvára, Jaroslav Justa, Jaroslav Vobořil, Jaroslav Čermák, Josef Anděl, Antonín Závora, Jiří Staněk, František Šafařík a Rudolf Hromádko

 

Účast ve volbách a volební výsledky – Litovice

 

Kandidátní listina všeobčanského klubu pro volby v roce 1930

286 hlasů (30,9 %), 5 mandátů

Zvoleni byli: Stanislav Zpěváček, Josef Náprstek, Bohumil Pilař, Josef Horešovský a Jan Svatůněk (4 národní demokraté a 1 agrárník)

 

Akce pro veřejnost

 

Rok 1930

 

20. prosince 1930

Akademie k 70. narozeninám Karla Kramáře

Hostivice-Litovice

 

Rok 1932

 

15. března 1932

Veřejná volební schůze za účasti poslance Ježka

Hostivice, hostinec u Šroubků

 

Rok 1934

 

Listopad 1934

Veřejná schůze za účasti Ladislava Rašína

Hostivice-Litovice

 

Stranické schůze

 

Rok 1920

 

28. března 1920

Schůze strany, tajemník: Hůta

Hostivice

9. dubna 1920

Schůze strany, tajemník: Fr. Pekárek

Hostivice

 

Rok 1929

 

24. listopadu 1929

Porada strany

Hostivice

24. listopadu 1929

Valná schůze Nár. sdružení, tajemník: Červený

Litovice, hostinec u Prchalů

 

Rok 1930

 

16. srpna 1930

Členská schůze Nár. sdružení, taj.: Červený

Litovice, hostinec u Prchalů

1. listopadu 1930

Členská schůze Nár. sdružení

Litovice, hostinec u Prchalů

6. prosince 1930

Členská schůze Nár. sdružení, taj.: prof. Srba

Litovice, hostinec u Prchalů

 

Rok 1931

 

12. září 1931

Plenární schůze Nár. sdružení

Litovice, hostinec u Prchalů

 

Rok 1932

 

5. března 1932

Schůze Nár. sdružení, tajemník: Červený

Litovice, hostinec u Prchalů

Červenec 1932

Valná hromada strany

Hostivice-Litovice

17. prosince 1932

Členská schůze Nár. sdružení, taj.: Šenk

Litovice

 

Rok 1933

 

29. ledna 1933

Valná schůze Nár. sdružení, tajemník: Šenk

Litovice, hostinec u Prchalů

1. dubna 1933

Členská schůze Nár. sdružení

Litovice

22. dubna 1933

Valná schůze strany, tajemník: Flégl

Hostivice

Květen 1933 (?)

IV. valná hromada strany

Hostivice, hostinec u Šroubků

7. října 1933

Členská schůze Nár. sdružení

Litovice

 

Rok 1934

 

4. února 1934

Valná schůze Nár. sdružení

Litovice

3. listopadu 1934

Členská schůze Nár. sdružení

Litovice, hostinec u Prchalů

 

Rok 1935

 

20. ledna 1935

Valná schůze Nár. sdružení

Litovice

 

Rok 1936

 

3. října 1936

Členská schůze Nár. sdružení

Litovice, hostinec u Mrázků

 

Rok 1937

 

31. ledna 1937

Valná schůze Nár. sdružení

Litovice, hostinec u Balejů

5. června 1937

Členská schůze Nár. sdružení

Litovice, hostinec u Balejů

3. července 1937

Členská schůze Nár. sdružení

Litovice, hostinec u Balejů

10. září 1937

Členská schůze Národního sjednocení

Hostivice, hostinec u Neradů

12. listopadu 1937

Členská schůze Národního sjednocení

Hostivice, hostinec u Neradů

10. prosince 1937

Schůze výboru Národního sjednocení

Hostivice, hostinec u Neradů

 

Rok 1938

 

6. února 1938

Valná schůze Národního sjednocení

Litovice, hostinec u Balejů

5. března 1938

Členská schůze Národního sjednocení

Litovice, hostinec u Prchalů

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Národní demokraté před 1945

 

Popis: image003