Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Koula

 

 

František Koula

* 25. 12. 1867 – † 6. 8. 1941

Hostivický obecní kronikář v letech 1929 až 1937

 

IMG_1817 podpis Koula

František Koula se narodil 25. prosince 1867 v Královicích u Slaného rolníkovi Václavu Koulovi a Anně rozené Zímové. Studoval a maturoval ve Slaném. V dubnu 1896, když se oženil s Amalií Annou Hronovou, sloužil jako železniční úředník při Buštěhradské dráze ve Vrapicích. Poté působil jako přednosta stanice v Řepích a v Jenči, kde získal i domovské právo. Před odchodem do důchodu byl inspektorem státních drah (Buštěhradská dráha byla v roce 1923 zestátněna). V Hostivici si nechal postavit rodinný domek čp. 288 ve Študentově ulici a 20. června 1927 se sem přistěhoval. Ve Študentově ulici převážná většina domů patřila železničářům. V kronice zmínil v roce 1931, že měl jedno včelstvo.

Dne 28. prosince 1928 jmenovala hostivická obecní rada Koulu obecním kronikářem a obecním knihovníkem, činnosti se ujal od 1. ledna 1929. Rezignaci na funkci kronikáře pro vysoký věk přijalo obecní zastupitelstvo na své schůzi 22. července 1937 a schválil ji i kladenský okresní úřad. Není jisté, zda se vzdal i funkce knihovníka, ale v roce 1941 ji již zastával někdo jiný.

Koula byl pravicového, konzervativního zaměření a působil v Kramářově Československé národní demokracii. Za tuto stranu byl v roce 1932 zvolen do hostivického obecního zastupitelstva a 13. dubna 1932 se stal členem obecní rady, finanční komise, personální komise a knihovní rady. Na všechny funkce kromě člena obecního zastupitelstva rezignoval pro vysoký věk a obecní zastupitelstvo jeho rezignaci 22. července 1937 schválilo. O mandát obecního zastupitele Koula přišel v říjnu 1937 rozpuštěním zastupitelstva. Kandidoval i ve volbách i roce 1938, ale již na nevolitelném místě.

Zemřel 6. srpna 1941.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Kronikář (1929–1937)

Člen zastupitelstva (1932–1937)

Člen obecní rady (1932–1937)

Člen finanční komise (1932–1937)

Člen personální komise (1932–1937)

Člen knihovní rady (1932–1937)

 

Obecní knihovna Hostivice

Knihovník (1928–?)

 

Působení ve spolcích

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1931)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 20. března 1932 – 2. místo na kandidátní listině národních demokratů – zvolen

Hostivice 29. května 1938 – 12. místo na kandidátní listině spojených občanských stran – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Koula, rolník v Královicích čp. 31

Matka: Anna rozená Zímová z Královic

 

Manželka

Svatba: 28. dubna 1896 Buštěhrad

Amalie Anna Hronová (* 21. 12. 1870 Kbel čp. 29 – † 25. 5. 1938 Hostivice čp. 288),

dcera Josefa Hrona, c. k. hospodářského správce ve Kbele čp. 298, později c. k. vrchního správce v Buštěhradě čp. 1,
syn Matěje Hrona, sedláka ze Solopisk čp. 22, a Rozálie rozené Křížové z Dřevěniště u Sedlčan,

a Amalie rozené Ullmanové ze Slavkova,
dcery Františka Ullmana, městského kasíra ve Slavkově, a Anny rozené Langové ze Slavkova

 

Děti

František Koula (* 30. 6. 1900 Jeneč [v matrice narozených není uveden] – †), technický úředník v Hostivici čp. 288

 

Bydliště

Hostivice, Študentova čp. 288

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Plzeň, Kbel 09, fol. 56 (narození manželky)

SOA Praha, Buštěhrad 17, fol. 49 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Koula

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003