Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Koula

 

 

František Koula

* 25. 12. 1867 – † 6. 8. 1941

hostivický obecní kronikář v letech 1929 až 1937

 

IMG_1817 podpis Koula

František Koula se narodil 25. prosince 1867 v Královicích u Slaného, studoval a maturoval ve Slaném a působil jako přednosta stanice buštěhradské dráhy v Řepích a v Jenči, kde získal i domovské právo. Před odchodem do důchodu byl inspektorem státních drah a do Hostivice se přistěhoval 20. června 1927. Bydlel pak ve svém domě ve Študentově ulici, kde převážná většina domů patřila železničářům. V kronice zmínil v roce 1931, že měl jedno včelstvo.

Koula byl pravicového, konzervativního zaměření a působil v Kramářově Československé národní demokracii. Za tuto stranu byl v roce 1932 zvolen do hostivického obecního zastupitelstva a 13. dubna 1932 se stal členem obecní rady, finanční komise, personální komise a knihovní rady. Na všechny funkce kromě člena obecního zastupitelstva rezignoval pro vysoký věk a obecní zastupitelstvo jeho rezignaci 22. července 1937 schválilo. O mandát obecního zastupitele Koula přišel v říjnu 1937 rozpuštěním zastupitelstva.

Dne 28. prosince 1928 jmenovala hostivická obecní rada Koulu obecním kronikářem, činnosti se ujal od 1. ledna 1929. Rezignaci na tuto funkci pro vysoký věk přijalo obecní zastupitelstvo na své schůzi 22. července 1937 a schválil ji i kladenský okresní úřad.

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Hostivici (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 107 a další

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, kniha inv. č. 8 (evidence obyvatel)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Koula

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003