Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Heim

 

 

Jan Heim

* 13. 10. 1888 – †

Továrník – spolumajitel armaturky

 

 

Jan František Heim se narodil 13. října 1888 v Roudnici čp. 44 jako nemanželský syn Marie Heimové. V srpnu 1918 se oženil s Eliškou Nechanickou ze Žižkova.

Začínal na Žižkově jako úředník (dirigent) české průmyslové banky a ve 20. letech 20. století ho přibral jako svého společníka František Zicha, který byl původně soustružníkem Škodových závodů v Plzni a převzal po otci v Praze na Královských Vinohradech dílnu na vodovodní armatury – lázeňské baterie a stojánkové kohouty. Společně si pronajali místnost po zrušených jatkách v Hrdlořezích a později koupili v Hostivici zrušenou Staňkovu šroubárnu. V roce 1929 ji upravili na armaturku a v lednu 1930 zde obnovili výrobu. Výroba v Hostivici se slibně rozvíjela, neboť zdravotní armatury byly hledaným zbožím nejen u nás, ale i v cizině a armatury značky ARZI měly již zvučné jméno i v zahraničí. Výrobky byly galvanicky zušlechťovány, niklovaly se a chromovaly i do různých odstínů. Prováděly se montáže kompletních kateder v sanatoriích, vybavovaly se armaturami operační sály, patologické ústavy, novostavby a školy. Armatury ve zlaceném provedení byly dodávány také do Vatikánu. Firma přežila hospodářskou krizi 30. let, i když s určitými problémy.

Do místní politiky se Heim zapojil za národní demokraty. V roce 1932 byl zvolen do obecního zastupitelstva, ale poté se nepohodl se spolustraníky, kteří ho zbavili mandátu ještě v průběhu volebního období (strany tehdy rozhodovali o odvolání svých zastupitelů, pokud byl jejich člen vyloučen ze strany).

V září 1937 zemřel společník František Zicha a jeho podíl získal Bedřich Lubik. Také Heim krátce nato prodal svůj podíl Lubikovým rodičům, zřejmě však zůstal ředitelem továrny.

Heimovi bydleli v tovární vile čp. 126 a později v čp. 200. V letech 1934 až 1937 si přestavěli rodinný domek čp. 292, který jim patřil ještě v roce 1951. Jejich další osudy nejsou známy.

 

Provozovaná živnost

 

Továrna na parní a vodní armatury, slévárna kovů

Spolumajitel (1930–1937)

 

Titul reklamního tisku z roku 1933.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen zastupitelstva (1932)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 20. března 1932 – 1. místo na kandidátní listině národních demokratů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: neznámý

Matka: Marie Heimová (* Střednice u Mělníka – †),
dcera Františka Heima, výrobce kolovrátků v Roudnici, a Marie rozené Došlé

 

Manželka

Svatba: 18. srpna 1918 Žižkov, kostel sv. Rocha

Eliška Marie Nechanická (* 11. 4. 1889 Žižkov čp. 505 – †),

dcera Antonína Nechanického (* Praha II čp. 447 – †), strojníka v Žižkově čp. 505,
syna Josefa Heřmana Nechanického, pilníkáře v Praze II čp. 1175, a Barbory rozené Malé z Dobšic u Sobotky,

a Augusty Johany Valdhansové (* Hradiště čp. 15, u Hořovic – †),
dcery Dominika Valdhanse, hostinského v Dominikálních Pasekách čp. 18, dříve lesníka,
a Karolíny rozené Pokorné z Dominikálních Pasek čp. 18,

oddaných 20. června 1888 v Hluboši

 

Bydliště

Hostivice čp. 126 = Hostivice, Čsl. armády čp. 126 (1931)

Hostivice čp. 200 = Hostivice, Čsl. armády čp. 200 (1931)

Hostivice čp. 292 = Hostivice, Čsl. armády čp. 292 (1951)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Litoměřice, Sbírka matrik, inv. č. 6764, sig. L134/53 (Roudnice nad Labem), fol. 46 (narození)

AHMP, Sbírka matrik, ŽKR O27, fol. 237 (svatba)

Automobilové závody Praga, provoz Hostivice – 65 let (1900–1965)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Heim

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003