Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Zicha

 

 

František Zicha

* 17. 6. 1889 – † 3. 9. 1937

Továrník, majitel armaturky

 

František Zicha se narodil 17. června 1899 na Žižkově. Jeho manželkou byla Antonie rozená Kačabová. Zemřel 3. září 1937 v Hostivici čp. 126 a jeho tělo bylo zpopelněno v pražském krematoriu.

 

Provozovaná živnost

 

Továrna na parní a vodní armatury, slévárna kovů

1933–1937

 

Titul reklamního tisku z roku 1933.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen zastupitelstva (???)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1934–1936) a pokladník (1935)

 

Pěvecký spolek Bendl v Hostivici

Starosta (1934)

 

Převzatý životopis

 

Pamětní kniha obce Hostivice

V září [1937] zemřel zdejší továrník p. Frant. Zicha. Začal od píky. Svou neúmornou pílí a prací domohl se majetku, takže se svým společníkem p. Heimem zakoupil po fě Staněk zdejší továrnu a zavedl výrobu armatur. Byl poctivým demokratem a s dělnictvem, sám bývalý dělník, upřímně cítil. Účastnil se horlivě veřejného života jsa členem obec. zastupitelstva a funkcionářem Sokola a jiných spolků. Dobrá věc nalezla vždy u něho podpory. Čest jeho památce!

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 367 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Zicha

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003