Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Zicha

 

 

František Zicha

* 17. 6. 1889 – † 3. 9. 1937

Továrník, majitel armaturky

 

František Adolf Jan Zicha se narodil 17. června 1899 na Žižkově čp. 123 soustružníkovi Janu Zichovi a Marii rozené Veselé. V únoru 1914, když pracoval jako soustružník a bydlel na Žižkově čp. 948, se oženil s modistkou Antonií Kačabovou ze Žižkova čp. 1098 a měli spolu tři děti.

Pracoval jako soustružník ve Škodových závodech v Plzni. Později převzal po otci v Praze na Královských Vinohradech dílnu na vodovodní armatury – lázeňské baterie a stojánkové kohouty. Ve 20. letech 20. století přibral jako svého společníka bankovního úředníka Jana Heima. Společně si pronajali místnost po zrušených jatkách v Hrdlořezích a později koupili v Hostivici zrušenou Staňkovu šroubárnu. V roce 1929 ji upravili na armaturku a v lednu 1930 zde obnovili výrobu. Výroba v Hostivici se slibně rozvíjela, neboť zdravotní armatury byly hledaným zbožím nejen u nás, ale i v cizině a armatury značky ARZI měly již zvučné jméno i v zahraničí. Výrobky byly galvanicky zušlechťovány, niklovaly se a chromovaly i do různých odstínů. Prováděly se montáže kompletních kateder v sanatoriích, vybavovaly se armaturami operační sály, patologické ústavy, novostavby a školy. Armatury ve zlaceném provedení byly dodávány také do Vatikánu. Firma přežila hospodářskou krizi 30. let, i když s určitými problémy.

Zicha zemřel 3. září 1937 v Hostivici čp. 126 a jeho tělo bylo zpopelněno v pražském krematoriu.

 

Provozovaná živnost

 

Továrna na parní a vodní armatury, slévárna kovů

Spolumajitel (1930–1937)

 

Titul reklamního tisku z roku 1933.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen zastupitelstva (???)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1934–1936) a pokladník (1935)

 

Pěvecký spolek Bendl v Hostivici

Starosta (1934)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jan Zicha,
příslušný do Křesína u Ledče, soustružník kovů v Žižkově čp. 123,
syn Antonína Zichy, sladovnického v Praze, a Terezie rozené Zouplnové ze Lnář

Matka: Marie rozená Veselá (* Těchobuz u Pelhřimova – †),
dcera Františka Veselého, chalupníka v Těchobuzi čp. 21, a Kateřiny rozené Moravcové z Těchobuze

 

Manželka

Svatba: 24. února 1914 Žižkov-Olšany, kostel sv. Rocha

Antonie Anna Kačabová (* 21. 4. 1889 Žižkov čp. 285 – †),

dcera Josefa Kačaby, obchodníka mlékem na Pankráci a později obchodníka na Žižkově,
syna Antonína Kačaby, majitele domu na Pankráci čp. 50, a Anny rozené Maškové z Bezové

a Magdaleny rozené Švejdové,
dcery Matěje Švejdy, obchodníka drůbeží na Pankráci čp. 7, a Marie Šitancové z Holubic

 

Děti

Silva Anna Zichová (* 10. 7. 1914 Žižkov čp. 1098 – †),
∞ 29. 4. 1939 Praha VII: Milan Snirch

Jan Zicha (* 11. 5. 1916 – †)

Jiří Zicha (* 19. 3. 1921 – †)

 

Bydliště

Hostivice čp. 126 = Hostivice, Čsl. armády čp. 126 (1929–1937)

 

Převzatý životopis

 

Pamětní kniha obce Hostivice

V září [1937] zemřel zdejší továrník p. Frant. Zicha. Začal od píky. Svou neúmornou pílí a prací domohl se majetku, takže se svým společníkem p. Heimem zakoupil po fě Staněk zdejší továrnu a zavedl výrobu armatur. Byl poctivým demokratem a s dělnictvem, sám bývalý dělník, upřímně cítil. Účastnil se horlivě veřejného života jsa členem obec. zastupitelstva a funkcionářem Sokola a jiných spolků. Dobrá věc nalezla vždy u něho podpory. Čest jeho památce!

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, ŽKP N3, fol. 343 (narození)

AHMP, Sbírka matrik, ŽKP N3, fol. 309 (narození manželky)

AHMP, Sbírka matrik, ŽKR O25, fol. 210 (svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 367 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Zicha

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003