Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Eliška Heimová

 

 

Eliška Heimová

Rozená Nechanická, provdaná Heimová

* 11. 4. 1889 – †

Členka spolku Bendl

 

Eliška Marie Heimová se narodila 11. dubna 1889 na Žižkově čp. 505 strojníkovi Antonínu Nechanickému a Augustě Johaně rozené Valdhansové. Pracovala jako úřednice a bydlela v Žižkově čp. 504. V srpnu 1918 se na Žižkově provdala za bankovního úředníka Jana Heima, pozdějšího spolumajitele armaturky v Hostivici. S ním se v roce 1930 přestěhovala do Hostivice.

V době druhé světové války se zapojila do činnosti pěveckého spolku Bendl a tři roky byla i jeho místostarostkou.

Byla členkou církve československé a jejímu hostivickému sboru darovala cennou dřevěnou plastiku Orba křížem.

Heimovi bydleli v tovární vile čp. 126 a později v čp. 200. V letech 1934 až 1937 si přestavěli rodinný domek čp. 292, který jim patřil ještě v roce 1951. Jejich další osudy nejsou známy.

 

Působení ve spolcích

 

Pěvecký spolek Bendl v Hostivici

Členka, místostarostka (1942­–1944)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Antonín Nechanický (* Praha II čp. 447 – †), strojník v Žižkově čp. 505,
syn Josefa Heřmana Nechanického, pilníkáře v Praze II čp. 1175, a Barbory rozené Malé z Dobšic u Sobotky

Matka: Augusta Johana rozená Valdhansová (* Hradiště čp. 15, u Hořovic – †),
dcera Dominika Valdhanse, hostinského v Dominikálních Pasekách čp. 18, dříve lesníka,
a Karolíny rozené Pokorné z Dominikálních Pasek čp. 18

Rodiče oddáni 20. června 1888 v Hluboši

 

Manžel

Svatba: 18. srpna 1918 Žižkov, kostel sv. Rocha

Jan František Heim (* 13. 10. 1888 Roudnice čp. 44 – †),
úředník české průmyslové banky v Žižkově čp. 474, později továrník v Hostivici,

nemanželský syn Marie Heimové, soukromnice ze Středuše u Mělníka,
dcery Františka Heima, výrobce kolovrátků v Roudnici, a Marie rozené Došlé

 

Bydliště

Hostivice čp. 126 = Hostivice, Čsl. armády čp. 126 (1931)

Hostivice čp. 200 = Hostivice, Čsl. armády čp. 200 (1931)

Hostivice čp. 292 = Hostivice, Čsl. armády čp. 292 (1951)

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, ŽKR N27, fol. 63 (narození)

AHMP, Sbírka matrik, ŽKR O27, fol. 237 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Eliška Heimová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003