Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ CÍRKEVNÍ DĚJINY

 

Úvod -> Hostivické církevní dějiny -> Církev československá (husitská)

 

 

image003

 

Církev československá (husitská) v Hostivici

Farní úřad církve československé v Hostivici

Sbor dr. Alberta Schweitzera Hostivice

 

Modlitebna Čsl. armády čp. 104 (1952–1994). Na jejím místě nyní stojí bufet čp. 1600.

 

Modlitebna K Nádraží čp. 104 (od roku 1994).

 

Zřizované organizace

 

Husova základní a mateřská škola SMĚROVKA

Zřízena 1. října 2015

 

Spolky navázané na církev československou

 

Sociální odbor církve československé

 

Jednota mládeže církve československé

 

Stručně z historie

 

Církev československá (od roku 1971 církev československá husitská) vznikla v roce 1920 odtržením od církve římskokatolické. Od počátku se hostivičtí příznivci této církve sdružovali v náboženské obci v Dejvicích, která pořádala obřady i v Hostivici – tábor lidu na náměstí či bohoslužby v hostinci, ve škole, v sokolovně, v kapli na litovicko-jenečském hřbitově i v domácnostech. V Hostivici však existoval místní výbor této církve, který pořádal i akce pro veřejnost včetně divadelních představení.

Náboženská obec Hostivice vznikla nejspíše na ustavujícím valném shromáždění 21. července 1935 v hostinci Miroslava Nerada. Tato náboženská obec zahrnovala území politických obcí Hostivice, Litovice (včetně Břví a Jenečka), Jeneč, Sobín, Zličín, Řepy, Hostouň a Pavlov.

 

Tablo zakládajících členů a pracovníků církve československé v Hostivici v roce 1934.

Obec chtěla postavit vlastní Husův sbor na náměstí v parku a shromažďovala k tomu příspěvky. Rada starších se nechtěla zadlužit a pak byly shromážděné peníze znehodnoceny, takže na stavbu nedošlo.

V roce 1952 obec zakoupila na severní straně Husova náměstí budovu bývalého obchodu Leopolda Poláčka čp. 104, kde později sídlila prodejna Bratrství, a zřídila zde modlitebnu. Patriarcha Miroslav Novák modlitebnu posvětil jménem apoštolů Jana a Pavla. Budova byla upravena vlastní prací věřících a nebyla v dobrém stavebním stavu. V roce 1985 sbor prodal cennou dřevěnou plastiku Orba křížem, který obci již dříve věnovala Eliška Heimová, což mělo umožnit opravu modlitebny. Není však jisté, zda k této opravě došlo.

 

Modlitebna Čsl. armády čp. 104 asi v 60. letech 20. století.

 

Patriarcha Miroslav Novák a farářka Vítová v hostivické modlitebně.

 

Interiér hostivické modlitebny.

V roce 1994 koupil budovu modlitebny Jaroslav Kratochvíl, postavil novou modlitebnu v ulici K Nádraží (převzala od předchozí budovy čp. 104) a na místě zbořené původní modlitebny postavil nový dům čp. 1600. Od té doby působí sbor v novém sídle.

 

Vzpomínka na Alberta Schweitzera v nové modlitebně v únoru 1995.

V září 2005 nastoupil mladý pastorační asistent Vladislav Pek, který začal o činnosti pravidelně informovat v Hostivickém měsíčníku a snažil se modlitebnu otevřít i dalším, necírkevním akcím. V té době byla hostivická náboženská obec administrována z Tuchoměřic a od 1. března 2006 se jí ujal farář dr. Jiří Svoboda, který předtím působil v Praze-Nuslích. Významně zapojila náboženskou obec a modlitebnu do hostivického dění kazatelka Jitka Brejtrová, která organizovala výstavy, zařadila sbor do celostátní akce Noc kostelů a v neposlední řadě iniciovala vznik Hostivického pěveckého sboru. Pěvkyně v počátcích svého působení zkoušeli právě v modlitebně a stal se z nich jeden z významných místních spolků současnosti.

 

Přednáška autora webu o jeho cestě do Nepálu v modlitebně 19. června 2006.

 

Jitka Brejtrová 11. dubna 2011 při vernisáži výstavy Beránek uspořádané v modlitebně.

 

Při první Noci kostelů v hostivickém sboru vystoupil 24. května 2013 Hostivický pěvecký sbor.

 

Duchovní správci

 

Seznam je neúplný.

Jaroslav Valenta (1936–1938, zástupce faráře)

Jaroslav Smetana (1939–1942)

František Benda (1942–1944)

Vladimír Průša (1944–1945)

Vítová (kolem 1952)

Zdeněk Kučera (kolem 1960)

Vladislav Pek (2005 – po 2007, pastorační asistent)

Dr. Jiří Svoboda (2006–?)

Jitka Brejtrová (nejméně 2011–2015, kazatelka)

Mgr. Renata Wesleyová (2022, administrující farářka)

Mgr. Aleš Ptáček (2022, kazatel)

 

Necírkevní akce pro veřejnost

 

Rok 1929

 

2. června 1929

Divadlo Pan biskup

Hostivice

 

Rok 1932

 

26. prosince 1932

Divadlo Svatý Mikuláš

Hostivice, u Hamouzů

 

Rok 1933

 

5. března 1933

Divadlo Pro tatíčka Masaryka

Hostivice, u Hamouzů

 

Rok 1934

 

3. března 1934,
4. března 1934
a 18. března 1934

Divadlo Zahrada míru a lásky

Hostivice, sokolovna

Jeneč

 

Rok 1935

 

16. března 1935,
17. března 1935
a 24. března 1935

Divadlo O matce vlasti

Hostivice, u Hamouzů

25. května 1935

Divadlo Má matička chudá byla

Hostivice, u Hamouzů

 

Rok 1936

 

 

Prameny

Webové stránky Církve československé husitské – Sboru dr. Alberta Schweitzera Hostivice – https://sbor-hostivice.webnode.cz

Školní kroniky

Dokumenty od místních občanů

 

 

Úvod -> Hostivické církevní dějiny -> Církev československá (husitská)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003