Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Národní demokraté před 1945 -> 1934: veřejná schůze národních demokratů

 

 

Národní demokraté

 

Národní listy, 1. prosince 1934, strana 2:

 

Po nezdařeném rudém teroru v Hostivicích – rudé uličnictví.

V těchto dnech se konala v Hostivicích-Litovicích veřejná schůze lidu, svolaná místní organisací čsl. národní demokracie. Socialistické strany a komunisté horečně agitovali mezi stoupenci, aby schůzi znemožnili. Návštěva byla veliká, ale socialisté s komunisty pohořeli. Jako referent promluvil dr. Lad. Rašín, jehož skvělá řeč byla provázena mohutným souhlasem. Socialisté s komunisty marně se snažili, aby znemožnili projev pro národní sjednocení. Dr. Lad. Rašín parádně čelil hrubým výkřikům poštvaných lidí a jeho vtipné odpovědi vyvolávaly salvy smíchu, když usazoval socialisticko-bolševická „práčata“, jež vedl zaměstnanec nemocenské pokladny p. Stehlík, který však po schůzi se dr. L. Rašínovi – omlouval a prosil za prominutí; myslel že je jiný, než jak jej poznal … Několik set lidí, jež bylo přítomno na schůzi, si učinilo úsudek o našich socialisticko-bolševických nepřátelích, kteří ze schůze – o níž se mluví v celém kraji – odešli s blamáží. Rudá práčata se však za to pomstila … Neznámý dosud uličník využil nepřítomnosti hlídače auta dr. Rašína a pro­ře­zal mu ostrým předmětem dvě pneumatiky. Místo důvodů, bojují proti národnímu sjedno­cení terorem, rámusením a uličnickým poškozováním cizího majetku.

-r.

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Národní demokraté před 1945 -> 1934: veřejná schůze národních demokratů

 

Popis: image003