Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Národní demokraté před 1945 -> 1932: volební schůze

 

 

Národní demokraté

 

Národní listy, 19. března 1932, strana 4:

 

Úspěšný vstup místní organisace Národní demokracie v Hostivicích do obecních voleb.

V úterý dne 15. března pořádala místní organisace Čsl. N. D. veřejnou schůzi voličů, na kterou byl pozván jako hlavní referent poslanec F. Ježek a zástupci všech občanských stran v místě. Jednání zahájil p. předseda Koula uvítáním všech přítomných z místa i hostů z Unhoště. Poslanec F. Ježek ujav se slova pojednal v obsáhlém referátu o všech politic­kých i hospodářských aktualitách a velmi výstižným způsobem precisoval stanovisko strany k defaitismu a aféře hakenkreuzlérské. Jeho referát, myšlenkově hluboko založený a s nob­lesností p. poslance vlastní podaný, zanechal u všech přítomných, a bylo jich více jak 100, dojem ten nejlepší. Předsedající děkovav referentu vyzdvihl zásluhu poslance Ježka na vyvolání rázného postupu státní administrativy proti německé iredentě, jakož i za všechny úspěšnou práci pro členy strany konanou. Dále za stranu agrární promluvil tajemník Thorn, za stranu lidovou p. Fendrich a v debatě za učitelský stav p. řídící Seifert. K závěru schůze promluvil taj. Nejedlý o idei národní solidarity jako stěžejním bodu programu naší strany.

Jak průběh tohoto projevu ukázal, stala se místní organisace N. D. v Hostivicích krysta­lisační základnou plodné politiky všech politických složek, které pro dobro obce a celého národa chtějí pracovat.

Kandidátní listinu naší strany vede p. Jan Heim, továrník. Voličové a voličky v Hostivicích, podpořte svou důvěrou kandidátní listinu Čsl. národní demokracie a volte v neděli dne 20. března kandidátní listinu číslo 2.

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Národní demokraté před 1945 -> 1932: volební schůze

 

Popis: image003