Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Jandera

 

 

Josef Jandera

* 9. 6. 1896 – † 1. 4. 1945

účastník druhého odboje, oběť nacistického teroru

 

 

Josef Jandera se narodil 9. června 1896 ve Velké Třemošné (?) u Nové Paky, do Hostivice přišel v lednu 1927, bydlel v domě čp. 252 v Janderově ulici a pracoval jako natěrač. Již v roce 1930 se stal členem výboru spolku Hostivít a v letech 1932 až 1934 a 1941 až 1942 byl jednatelem tohoto spolku. Mezitím působil ve spolku Havlíček, kde zastával funkci jednatelem v letech 1936 a 1937 a předsedy v letech 1938 až 1940. V roce 1940 byl rovněž zvolen starostou hostivického sboru dobrovolných hasičů a jako velitel kladenské okresní hasičské jednoty se zapojil do činnosti odbojové skupiny Svazu českého hasičstva. Odbojová skupina byla koncem roku 1944 odhalena a zatčena, Josef Jandera zemřel 1. dubna 1945 v koncentračním táboře v Terezíně.

Po druhé světové válce po něm byla pojmenována ulice Josefa Jandery v Nouzově, v roce 1980 přejmenovaná na Janderovu ulici.

 

Prameny

 

Hostivice – 700 let života a práce, str. 84 (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii)

Saifrt A. (1965): Z temna okupace k světlu svobody. Hostivický zpravodaj č. 5, květen 1965, str. 3–5

Saifrt A. (1999): Nikdo není dokonalý. Hostivický měsíčník č. 4, ročník 26, duben 1999, str. 9

SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, kniha inv. č. 8 (evidence obyvatel)

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Jandera

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003