Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda

 

 

    

 

Újezdní osvětová beseda Hostivice

Osvětová beseda Hostivice

 

Zřízena 3. července 1951 spojením J. K. Tyla, Bendla a dalších spolků

Zrušena asi v roce 1973

 

Zřizované složky

 

Dramatický soubor (divadelní kroužek)

1951–1964

Pěvecký kroužek (sbor Bendl)

1951 – před 1962

Hudební kroužek

1951–1963

Výtvarný kroužek

1951–1953, 1961

Taneční kroužek

1951, 1961

Loutkový kroužek

1951

Redakční rada Hostivického zpravodaje

1959–1967

Mičurinský kroužek

1961

Rozhlasový kroužek, redakční rada pro nástěnné noviny

1961

Vlastivědný kroužek

1965

 

Z historie organizace

 

Osvětové besedy začaly vznikat po změně politických poměrů v roce 1948 jako zařízení, která měla zastřešit osvětovou činnost, k níž patřilo i kulturní vyžití občanů. Přesnějšího právního zakotvení se jim dostalo až v roce 1959 zákonem č. 52/1959 Sb., o osvětové činnosti (osvětovým zákonem), který platil beze změny až do roku 1992. Cíle osvětové činnosti byly v § 1 tohoto zákona definovány takto: „Základní cíle osvětové činnosti vyplývají z cílů socialistické kulturní revoluce. Obsahem osvětové činnosti je zejména soustavné šíření vědeckého světového názoru, boj proti buržoazním ideologiím a proti přežitkům v myšlení lidí, vysvětlování a prosazování politiky Komunistické strany Československa směřující k dovršení výstavby socialismu a k upevnění světového míru. Osvětová činnost přispívá ke zvyšování všestranného vzdělání pracujících, k výchově uměním a k vytváření podmínek pro bohatý kulturní a společenský život.“ Národní výbory, společenské organizace sdružené v Národní frontě, jednotná zemědělská družstva a složky ozbrojených sil měly vyvíjet osvětovou činnost zpravidla v osvětových zařízeních. Hlavními zařízeními byla osvětová zařízení klubového typu, k nimž patřily osvětové besedy, závodní kluby, družstevní kluby a domy pionýrů a mládeže.

 

Podle pozdějšího shrnutí, možná ne zcela přesného, vznikla v Hostivici Lidová újezdní beseda, záhy přejmenovaná vydaným statutem na Újezdní osvětovou besedu Hostivice. Slovo „újezdní“ v názvu vyjadřovalo, že beseda měla vyvíjet činnost i v sousedních obcích – Sobíně, Jenči a Dobrovízi. Protože později působila jen ve vlastní Hostivici, byla přejmenována na Osvětovou besedu Hostivice. V Hostivici vznikla i další osvětová zařízení klubového typu, a to závodní kluby zřizované Revolučním odborovým hnutím v některých místních podnicích, zejména v továrně Praga.

Osvětová beseda pomáhala činnosti místních spolků a korporací, které se zabývaly kulturní a osvětovou činností. Po převzetí moci komunisty v únoru 1948 byly postupně rušeny starší spolky, které neměla KSČ plně pod kontrolou. Některé spolky mohly nadále fungovat jako soubory nebo kroužky osvětové besedy. V Hostivici se takto do osvětové besedy zapojily Dramatická jednota J. K. Tyl Hostivice–Litovice a Pěvecký a hudební spolek Bendl, který však později svou činnost přenesl do závodního klubu Praga. Ustavení Osvětové besedy v Hostivici 3. července 1951 bylo veřejnosti oznámeno na letáku k divadelnímu představení Moliérovy hry Chudák manžel konaném 13. října 1951. Je zajímavé, že později dopsaná obecní kronika uvádí (zřejmě omylem) některé akce osvětové besedy již v roce 1950.

Osvětová beseda Hostivice se stala také správcem Dělnického domu, takže její správce rozhodoval o využití těchto prostor pro plesy, taneční zábavy a další akce. O tuto úlohu přišla před rokem 1967, kdy již o využívání Dělnického domu rozhodovala školská a kulturní komise MNV.

V 60. letech se stávala nosnou a nakonec jedinou činností osvětové besedy organizace jazykových, hudebních a dalších kurzů. Těmito kurzy prošly desítky účastníků, vyučovali nejčastěji hostivičtí občané, jak např. hudebník Josef Kaplánek.

 

Hostivický zpravodaj, červen 1961.

Osvětová beseda neměla své stálé zaměstnance, její činnost zajišťovali dobrovolníci. Například v roce 1969 byla činnost utlumena, protože předseda Antonín Novák již pro zaneprázdnění nehodlal osvětovou besedu dále vést a nepodařilo se získat nového předsedu.

V roce 1973 osvětová beseda zanikla a její činnost převzala nově zřízená organizace – Hostivické kulturní středisko.

 

Sídla organizace

 

Čsl. armády čp. 702

Dělnický dům

Asi 1954–1970

 

Čsl. armády čp. 22

Horní sál hostince U Chmelového keře

Asi 1950–1954

 

Správci organizace

 

1951: Jan Staněk

1953: Antonín Novák

1956–1960: Jan Fiala

1961–1969: Antonín Novák

 

Rada osvětové besedy

 

Akce pro veřejnost

 

Jde o neúplný seznam sestavený podle zpráv v obecních kronikách a v obecních časopisech.

 

Rok 1950

 

Leden 1950

Kurzy šití

Leden 1950

Kurzy pro traktoristy

Zima 1950

Pravidelné besedy s filmem

Hostivici, u Neradů

Litovice, u Prchalů

Jeneček, u Stříbrných

Břve, u Kokrdů

 

Rok 1951

 

?

Koncert pro pracující

Husovo náměstí

13. října 1951

Divadlo Chudák manžel (dramatický soubor)

Dělnický dům

25. prosince 1951

Divadlo Kolébka (dramatický soubor)

Dělnický dům

 

Rok 1952

 

19. dubna 1952

Divadlo Maloměstské klepny (dramatický soubor)

Dělnický dům

Listopad 1952

Přednáška o boji proti rakovině

Dělnický dům

 

Rok 1953

 

8. května 1953

Vystoupení na slavnostním zasedání MNV k 8. výročí osvobození (pěvecký sbor a dramatický soubor)

Dělnický dům

Červen 1953

Výstava reprodukcí obrazů malíře Mikoláše Alše

Horní sál U Chmelového keře

Srpen 1953

Tři večery oddechu po práci s dechovou hudbou

?

5. září 1953

Beseda ke dni československé armády

Horní sál U Chmelového keře

 

Rok 1955

 

2. května 1955

Hudební přivítání závodníků Mezinárodního cyklistického závodu Praha – Berlín – Varšava (dechová hudba)

Husovo náměstí

 

Rok 1956

 

19. května 1956

Divadlo Jak je důležité míti Filipa (dramatický soubor)

Sokolovna

26. května 1956

Divadlo Jak je důležité míti Filipa (dramatický soubor)

Tuchoměřice

1. června 1956

Divadlo Jak je důležité míti Filipa (dramatický soubor)

Dělnický dům

6. října 1956

Estráda za účasti místních i pražských umělců
(Estrádní orchestr za řízení Karla Kučery a další)

Dělnický dům

18. října 1956

Hudební večer ke 200. výročí narození W. A. Mozarta

Kino

25. října 1956

Přednáška o právu dědickém a právních věcech
(přednáší JUDr. Milan Procházka)

Kino

8. prosince 1956

Divadlo Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec (dramatický soubor)

Dělnický dům

23. prosince 1956

Divadlo Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec
(představení pro děti; dramatický soubor)

Dělnický dům

 

 

Rok 1958

 

 

Rok 1959

 

 

Rok 1960

 

1. května 1960

Oslavy 1. máje (dechová hudba)

Husovo náměstí

7. května 1960

Divadlo Ženy z Habří hory (dramatický soubor)

Dělnický dům

28. května 1960

Divadlo Ženy z Habří hory (dramatický soubor)

Libčice, kulturní dům

12. prosince 1960

Literárně dramatické pásmo na slavnostním zasedání MNV k zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství (dramatický soubor)

Dělnický dům

 

Rok 1961

 

30. dubna 1961

Divadlo Příliš štědrý večer (dramatický soubor)

Sokolovna

?

Divadlo Příliš štědrý večer (dramatický soubor)

Měchenice

?

Divadlo Příliš štědrý večer (dramatický soubor)

Lidice

13. května 1961

Divadlo Příliš štědrý večer (dramatický soubor)

Sokolovna

1. září 1961

Divadlo Příliš štědrý večer (dramatický soubor)

Velké Přílepy

11. prosince 1961

Literární pásmo na slavnostním zasedání MNV k zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství
(dramatický soubor)

Sokolovna

 

Jazykové kurzy ruštiny, němčiny a angličtiny – 106 účast­níků

Hudební kurzy – 49 žáků

Kurz psaní strojem

 

Rok 1962

 

26. května 1962
a 23. června 1962

Divadlo Sedm výkřiků na moři (dramatický soubor)

Sokolovna

 

Kurzy: šití (1), jazykové (5), pohybové výchovy (1), hudební (5), psaní strojem (2)

 

Rok 1963

 

Březen 1963

Vystoupení na oslavách mezinárodního dne žen (hudba)

?

Březen 1963

Divadlo Medvěd

?

 

Kurzy: jazykový, hudební, psaní strojem, rytmiky a šití – celkem 245 účastníků

 

Rok 1964

 

Duben 1964

Estrádní pásmo Perpetum mobile

?

 

Rok 1969

 

Jazykové kurzy – 47 žáků – učitelka Eva Mansfeldová

Hudební kurzy – 12 žáků – učitelé Tůma, Josef Kaplánek a František Šoltys

 

Rok 1971

 

Kurzy německého jazyka – 63 žáků – učitelka Eva Mansfeldová

Kurz hry na housle – 10 žáků – učitelé Josef Kaplánek a František Šoltys

Kurz hry na klavír – 10 žáků – učitel Bohumil Heverle

Kurz hry na kytaru – 15 žáků – dvě učitelky dojíždějící z Prahy

 

17. června 1971

Vystoupení žáků hudebních kurzů

Kulturní dům Praga

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda

 

Popis: image003