Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda -> Redakce HZ

 

 

    

 

Újezdní osvětová beseda Hostivice

Osvětová beseda Hostivice

 

 

REDAKČNÍ RADA HOSTIVICKÉHO ZPRAVODAJE

 

 

Hostivický zpravodaj vycházel v letech 1959 až 1967.

Složení redakční rady je uvedeno pouze podle údajů v tiráži zpravodaje.

Členství v redakční radě byla čestná funkce, bez honoráře.

 

Roky 1959–1960

Odpovědný redaktor: Václav Jupa

 

Rok 1961

Odpovědný redaktor: Václav Jupa

Leo Langer

Bernard Polívka

 

Roky 1961–1964

Václav Jupa

Leo Langer († 1963)

Bernard Polívka

Miroslav Charvát (od 1962)

Jan Vladyka (od 1963)

 

Září–prosinec 1964

Václav Čížek

Karel Blätterbauer

Miroslav Charvát

Václav Jupa

Bernard Polívka

Jan Vladyka

 

Leden 1965

Odpovědný redaktor: Václav Čížek

Karel Blätterbauer

Václav Jupa

Karel Klouda

Antonín Novák

Bernard Polívka

Alois Saifrt

J. Šesták

Jan Vladyka

 

Únor–květen 1965

Karel Blätterbauer

Václav Čížek

Miroslav Charvát

Václav Jupa

Bernard Polívka

Jan Vladyka

 

Červen 1965 – duben 1966

Karel Blätterbauer

Václav Čížek

Miroslav Charvát

Václav Jupa

Karel Klouda

Antonín Novák

Bernard Polívka

Alois Saifrt

Jan Vladyka

 

Květen 1966 – prosinec 1967

Karel Blätterbauer

Václav Čížek

Václav Jupa

Karel Klouda

Bernard Polívka

Lenka Pospíšilová

Alois Saifrt

Jan Vladyka

 

Rada MNV Hostivice rozhodla 15. prosince 1967 o zastavení vydávání Hostivického zpravodaje.

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda -> Redakce HZ

 

Popis: image003