Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Jupa

 

 

Václav Jupa

* 11. 9. 1908 – † 12. 9. 1982

Učitel hostivické měšťanské školy v letech 1942 až 1969

 

 

Václav Jupa se narodil 11. září 1908 v Libečově. V letech 1914 až 1921 navštěvoval obecnou školu v Železné a poté reálné gymnázium v Berouně, kde maturoval 13. června 1929. Od 1. září do 30. září 1929 hospitoval na obecné škole v Železné a od 1. října 1929 narukoval k 47. pěšímu pluku a navštěvoval školu pro záložní důstojníky v Litoměřicích. Po jejím absolvování byl přeložen k 41. pěšímu pluku v Žilině na Slovensku a 24. března 1931 ukončil prezenční vojenskou službu. Do 11. května 1931 hospitoval na obecné škole v Železné a od 14. května 1931 nastoupil na místo výpomocného učitele v Nestuši na Slovensku. Doplňovací zkoušku na učitelském ústavu vykonal 16. září 1932 v Štubnianských Teplicích na Slovensku a učitelským čekatelem byl jmenován 1. listopadu 1932. Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy složil 30. dubna 1935 v Příboře na Moravě, definitivním učitelem byl jmenován 16. září 1935. Učitelskou službu konal v Nestuši na Slovensku do 31. ledna 1939, kdy byl dán slovenskou autonomní vládou k dispozici vládě protektorátu Čechy a Morava. Od 1. února 1939 nastoupil na obecnou školu v Úhonicích a ve školním roce 1941/1942 učil na obecné škole v Jenči. Zkoušku učitelské způsobilosti pro hlavní školy vykonal 30. dubna 1942 v Praze a od 1. září 1942 učil na hlavní škole v Hostivici. Zatímním odborným učitelem byl jmenován 1. října 1942 po zkoušce z němčiny vykonané v Kladně 24. září 1942. Úřad práce v Kladně ho 19. září 1944 povolal jako pomocného dělníka k totálnímu nasazení do Poldiny huti na Kladně, odkud byl propuštěn 5. října 1944, protože byl pro nemoc uznán za nezpůsobilého k těžké práci.

V učitelské činnosti pokračoval i po válce. Počátkem 50. let byl jednatelem spolku chovatelů domácího zvířectva a vedoucím chovatelského kroužku. Vedl rovněž kovodělný kroužek, který ve školním roce 1950/1951 pracoval v patronátním závodě, Slovenské armaturce. V roce 1959 se zúčastnil instruktáže pro učitele výtvarné výchovy. Do důchodu odešel na konci června 1969.

Po celou dobu existence Hostivického zpravodaje v letech 1959 až 1967 byl členem jeho redakční rady a v počátečním období i odpovědným redaktorem.

Zemřel 12. září 1982.

 

Působení ve veřejných institucích

 

         

Měšťanská (hlavní) škola Hostivice

Střední škola Hostivice

Osmiletá střední škola Hostivice

Základní devítiletá škola Hostivice

Učitel (1942–1969)

 

Redakce Hostivického zpravodaje

Člen redakční rady (1959–1967)

Odpovědný redaktor (1959–1961)

 

Působení ve spolcích

 

Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici

Jednatel (kolem 1950)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Karel Jupa, okresní cestář v Libečově

Matka: Josefa rozená Bartošová z Podkozí

 

Manželka

První svatba: nehledána

Rozveden Krajským soudem civilním v Praze 22. září 1941

 

Druhá svatba: 11. prosince 1943 Okresní úřad Kladno

Johanka Jelínková (* 14. 1. 1916 Kladno čp. 323 – † 16. 4. 1991), učitelka v Hostivici,

dcera Jana Jelínka (* 3. 12. 1879 Pardubice – † před 1943), zlatníka v Kladně čp. 323,
syna Josefa Jelínka, mistra obuvníka v Pardubicích, a Antonie rozené Záleské z Bohdanic,

a Anny rozené Bosákové (* 26. 7. 1882 Kladno – †),
dcery Františka Bosáka, obuvníka v Kladně, a Anny rozené Trynerové z Březových Hor,

oddaných 23. listopadu 1910 v Kladně

 

Dítě

Jan Jupa, učitel Gymnázia Arabská v Praze 6

 

Bydliště

Hostivice II čp. 269 = Hostivice, Mírová čp. 889

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno-oú 13, fol. 413 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Jupa

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003