Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Jupa

 

 

Václav Jupa

* 11. 9. 1908 – †

Učitel hostivické měšťanské školy v letech 1942 až 1969

 

 

Václav Jupa se narodil 11. září 1908 v Libečově, okres Kladno. V letech 1914 až 1921 navštěvoval obecnou školu v Železné a poté reálné gymnázium v Berouně, kde maturoval 13. června 1929. Od 1. září do 30. září 1929 hospitoval na obecné škole v Železné a od 1. října 1929 narukoval k 47. pěšímu pluku a navštěvoval školu pro záložní důstojníky v Litoměřicích. Po jejím absolvování byl přeložen k 41. pěšímu pluku v Žilině na Slovensku a 24. března 1931 ukončil prezenční vojenskou službu. Do 11. května 1931 hospitoval na obecné škole v Železné a od 14. května 1931 nastoupil na místo výpomocného učitele v Nestuši na Slovensku. Doplňovací zkoušku na učitelském ústavu vykonal 16. září 1932 v Štubnianských Teplicích na Slovensku a učitelským čekatelem byl jmenován 1. listopadu 1932. Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy složil 30. dubna 1935 v Příboře na Moravě, definitivním učitelem byl jmenován 16. září 1935. Učitelskou službu konal v Nestuši na Slovensku do 31. ledna 1939, kdy byl dán slovenskou autonomní vládou k dispozici vládě protektorátu Čechy a Morava. Od 1. února 1939 nastoupil na obecnou školu v Úhonicích a ve školním roce 1941/1942 učil na obecné škole v Jenči. Zkoušku učitelské způsobilosti pro hlavní školy vykonal 30. dubna 1942 v Praze a od 1. září 1942 učil na hlavní škole v Hostivici. Zatímním odborným učitelem byl jmenován 1. října 1942 po zkoušce z němčiny vykonané v Kladně 24. září 1942. Úřad práce v Kladně ho 19. září 1944 povolal jako pomocného dělníka k totálnímu nasazení do Poldiny huti na Kladně, odkud byl propuštěn 5. října 1944, protože byl pro nemoc uznán za nezpůsobilého k těžké práci.

V učitelské činnosti pokračoval i po válce. Počátkem 50. let byl jednatelem spolku chovatelů domácího zvířectva a vedoucím chovatelského kroužku. Vedl rovněž kovodělný kroužek, který ve školním roce 1950/1951 pracoval v patronátním závodě, Slovenské armaturce (nyní výroba radiátorů Jaga). V roce 1959 se zúčastnil instruktáže pro učitele výtvarné výchovy. Do důchodu odešel na konci června 1969.

Po celou dobu existence Hostivického zpravodaje v letech 1959 až 1967 byl členem jeho redakční rady a v počátečním období i odpovědným redaktorem.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Jupa

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003