Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Johanka Jupová

 

 

Johanka Jelínková, později Jupová

Rozená Jelínková, provdaná Jupová

* 14. 1. 1916 – † 16. 4. 1991

Učitelka hostivické obecné školy v letech 1938 až 1972

 

 

 

Johanka Jelínková se narodila 14. ledna 1916 na Kladně čp. 323 zlatníkovi Janu Jelínkovi a Anně rozené Bosákové. Na Kladně vychodila pět tříd obecné školy, čtyři třídy měšťanské školy a čtyři ročníky učitelského ústavu a 15. června 1936 dostala vysvědčení učitelské dospělosti.

Školní rok 1936/1937 strávila jako hospitantka na pomocné škole smíšené v Kladně. Od 1. března 1938 nastoupila jako učitelská praktikantka do hostivické obecné školy za Marii Bajerovou přeloženou do Hořelice a od 1. prosince 1939 vyučovala i na měšťanské škole za přeloženého Josefa Bartůňka. Od 1. dubna 1941 byla převedena z obecné školy na měšťanskou stále jako učitelská praktikantka a od 1. září do 1. listopadu 1942 učila dočasně na obecné škole za Annu Polánkovou. V září 1943 přešla zpět na obecnou školu jako třídní učitelka v 6.B. S platností od 1. prosince 1943 byla ustanovena výpomocnou učitelkou obecné školy. K 1. listopadu 1945 přešla opět na hostivickou měšťanskou školu a v tomto měsíci byla jmenována učitelskou čekatelkou. V září 1946 se vrátila na obecnou školu a zde, resp. na nižším stupni základní školy setrvala až do důchodu. Naposledy učila brigádně třídu 1.B od 14. ledna 1972 do prázdnin.

Zemřela 16. dubna 1991.

 

Působení ve veřejných institucích

 

            

Obecná škola Hostivice a Měšťanská škola Hostivice

Národní škola Hostivice

Osmiletá střední škola Hostivice

Základní devítiletá škola Hostivice

Učitelka (1938–1972)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jan Jelínek (* 3. 12. 1879 Pardubice – †), zlatník v Kladně čp. 323,
syn Josefa Jelínka, mistra obuvníka v Pardubicích, a Antonie rozené Záleské z Bohdanic

Matka: Anna rozená Bosáková (* 26. 7. 1882 Kladno – †),
dcera Františka Bosáka, obuvníka v Kladně, a Anny rozené Trynerové z Březových Hor

Rodiče oddáni 23. listopadu 1910 v Kladně

 

Manžel

Svatba: 11. prosince 1943 Okresní úřad Kladno

Václav Jupa (* 11. 9. 1908 Libečov – † 12. 9. 1982), učitel v Hostivici,

syn Karla Jupy, obecního cestáře v Libečově, a Josefy rozené Bartošové z Podkozí

 

Dítě

Jan Jupa, učitel Gymnázia Arabská v Praze 6

 

Bydliště

Hostivice II čp. 269 = Hostivice, Mírová čp. 889

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno 93, fol. 388 (narození)

 SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno-oú 13, fol. 413 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Johanka Jupová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003