Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Anna Polánková

 

 

Anna Polánková

Rozená Kautznerová, provdaná Polánková

* 15. 1. 1915 – †

Učitelka hostivické školy v letech 1940 až 1954

 

 

Anna Polánková, rozená Kautznerová, se narodila 15. ledna 1915 v Žatci. Obecnou školu navštěvovala v letech 1921 až 1926 v Žatci, kde rovněž absolvovala měšťanskou školu. Pak v letech 1930 až 1934 navštěvovala učitelský ústav v Žatci, kde získala 30. listopadu 1934 způsobilost pro vyučování němčiny na obecné i měšťanské škole a 30. listopadu 1937 vykonala zkoušku učitelské způsobilosti. Provdala se 17. července 1937.

Od 1. září 1935 do 24. března 1936 byla učitelskou praktikantkou na měšťanské škole v Chomutově. Poté působila jako výpomocná učitelka postupně v Chomutově, v Kounově, v Údlicích a v Měcholupech, a od 1. ledna 1938 jako učitelská čekatelka v Měcholupech, v Postoloprtech a ve Štěkni u Strakonic, kde byla 5. května 1939 jmenována definitivní učitelkou.

Do obecné školy v Hostivici nastoupila od 1. února 1940 na zatímní místo zřízené u pobočky 5. třídy. V následujícím školním roce je již uváděna opět jako definitivní učitelka. Po dobu mateřské dovolené od 1. září do 1. listopadu 1942 ji zastupovala Johanka Jelínková. V Hostivici setrvala do června 1954 a od školního roku 1954/1955 byla na vlastní žádost přeložena do Prahy.

 

Působení ve veřejných institucích

 

         

Obecná škola Hostivice

Národní škola Hostivice

Osmiletá střední škola Hostivice

Učitelka (1938–1972)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Anna Polánková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003