Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Leo Langer

 

 

Leo Langer

* 21. 5. 1902 – † 23. 3. 1963

Vedoucí spořitelny, člen MNV, významný člen Sokola

 

Leo Langer se narodil 21. května 1902 v Unhošti řediteli olejny Josefu Langerovi a Hedvice rozené Vohryzkové.

Do Hostivice přišel v roce 1926 jako správce filiálky Městské spořitelny v Unhošti. Ve spořitelně zůstal trvale, i když se z ní v průběhu doby stala nejprve Spořitelna a záložna v Hostivici a poté pobočka Státní spořitelny.

V říjnu 1937 se u Okresního úřadu Kladno oženil s úřednicí unhošťské spořitelny Julií Volcovou.

Hned po příchodu do Hostivice se zapojil do činnosti hostivického Sokola. Působil ve výboru a jednota využila jeho profesi a zvolila ho pokladníkem.

Za druhé světové války byl vězněn v Terezíně kvůli svému židovskému původu.

V roce 1957 se stal poslancem MNV Hostivice a znovu byl zvolen v roce 1960.

Zemřel 23. března 1963.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Místní národní výbor Hostivice

Poslanec MNV (1957–1963)

 

Městská spořitelna v Unhošti, filiálka Hostivice

Spořitelna a záložna v Hostivici

Státní spořitelna, pobočka Hostivice

Vedoucí pobočky (1926–1963?)

 

Rada Osvětové besedy Hostivice

Člen (1961)

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Člen (od roku 1926), člen výboru (1927–1934, 1938, 1946–1947 a 1950) a pokladník (1927–1933, 1946–1947 a 1950)

 

Svaz protifašistických bojovníků, jednota Hostivice

Člen, člen okresního výboru

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Langer († před 1937), ředitel olejny v Unhošti

Matka: Hedvika rozená Vohryzková († před 1937) z Přestavlk

 

Manželka

Svatba: 18. října 1937 Okresní úřad Kladno

Julie Volcová (* 2. 8. 1903 Unhošť – †), úřednice Městské spořitelny v Unhošti,
dcera Františka Volce, kožešníka v Unhošti, a Marie rozené Fišerové z Unhoště

 

Převzatý životopis

 

Hostivický zpravodaj, květen 1963

Dne 23. března 1963 opustil naše řady ve věku 61 let s. Leo Langer, dlouholetý spoluobčan, poslanec MNV a vedoucí místní pobočky státní spořitelny. Při smutečním obřadu, konaném ve strašnickém krematoriu, rozloučil se se zesnulým v zastoupení rady MNV předseda MNV s. Václav Pšenička. Ve svém smutečním projevu vzpomenul obětavé a svědomité práce, kterou zesnulý konal ve funkci poslance MNV, člena finanční komise a posléze ve funkci předsedy komise pro obchod, kdy zvláště se snažil přes stávající potíže co nejvíce zmírniti nedostatky v zásobování naší obce.

V zastoupení tělovýchovné jednoty Sokol člen výboru této jednoty s. Josef Kaplánek vděčně kvitoval dlouholetou úspěšnou a bohatou práci s. Langera v jednotě, a to téměř ve všech funkcích, počínaje funkcí jednatele, pokladníka a posléze ve funkci předsedy revisní komise. Zvláště pak zdůraznil účinnou a radostnou pomoc zesnulého při pořádání různých kulturních podniků, zvláště pak estrád, jimiž byly získávány finanční prostředky na krytí nezbytných potřeb jednoty.

V zastoupení Svazu protifašistických bojovníků rozloučil se se s. Langerem zástupce okresního výboru tohoto svazu, který vzpomenul velkého duševního i fysického utrpení, jemuž byl zesnulý vystaven za doby zrůdné okupace, kdy fašistická lůza posléze uvěznila s. Langera ve smutně proslulém Terezíně, odkud byl vysvobozen jedině zásluhou vítězství sovětských armád. Dále vzpomenul řečník svědomité a obětavé práce s. Langera jak v okresním, tak i v krajském výboru Svazu protifašistických bojovníků, jichž byl zesnulý členem.

I Sbor pro občanské záležitosti bude postrádati milé účasti zesnulého na slavnostech, pořádaných Sborem, jichž se s. Langer vždy zúčastňoval. Rovněž tak redakční rada Hostivického zpravodaje bude citelně postrádat jeho plodnou činnost v radě.

Za tuto bohatou a plodnou celoživotní práci náleží s. Leo Langerovi upřímný dík celé naší socialistické společnosti.

Čest jeho světlé památce!

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno-, fol. 456 (svatba)

Hostivický zpravodaj, květen 1963 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Leo Langer

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003