Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Kaplánek

 

 

Josef Kaplánek

* 15. 4. 1903 – † 1. 5. 1976

Významný člen Sokola, hudebník

 

V přípravě

Josef Kaplánek se narodil 15. dubna 1903 ve Vídni.

 

Působení ve veřejných institucích

 

 

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Vzdělavatel (1937–1938) a revizor (1946)

 

Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice

Propagace a výchova (1970–1972) a zapisovatel (1973–1974)

 

Obecně prospěšný spolek pro stavbu obytných domů zaměstnanců fy Fr. Zicha, spol. s r. o., „Domov“ se sídlem v Hostivici

Místopředseda (1948)

 

Ochotnické divadlo

 

27. února 1937 a 28. února 1937 – Netopýr – dirigent a nácvik zpěvů

8. ledna 1938 a 9. ledna 1938 – Na světelné vlně 1938 (šibřinky) – dirigent

25. dubna 1959 – Její pastorkyňa – role: muzikant

 

Účast ve volbách

 

Litovice 6. prosince 1936 – 19. místo na kandidátní listině všeobčanského klubu – nezvolen

 

Převzatý životopis

1. května 1976 odešel po těžké nemoci Josef Kaplánek, výborný hudebník, vynikající houslista a nadaný skladatel, který byl od roku 1930, kdy sem přesídlil z Chocně, účasten na všech kulturních událostech u nás. Narodil se 15. dubna 1903 ve Vídni. Za první republiky byl vojenským gážistou a po odchodu z armády pracoval jako administrativní pracovník ve zdejší šroubárně, dnešním závodě Praga. Uplatnil se jakou houslista a dirigent hudebního krouž­ku TJ Sokol, který byl po dlouhá léta centrem hudebního dění u nás. Josef Kaplánek zkom­ponoval řadu skladeb v oblasti populární i vážné hudby. Jmenuji alespoň ty nejvýznam­nější: Hostivickou polku z roku 1963, Spartakiádní pochod z roku 1965 a zvláště pak operetu V noci karnevalové, kterou s velkým úspěchem provedl dramatický odbor Sokola v roce 1941. Josef Kaplánek se uplatnil také jako učitel hudby a v hudebních kursech kulturního střediska vychoval řadu dobrých houslistů. Jeho odchodem ztratil hosti­vický kulturní život významnou osobnost, svým způsobem nenahraditelnou.

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Kaplánek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003