Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Domov Hostivice

 

 

Obecně prospěšný spolek pro stavbu obytných domů zaměstnanců fy Fr. Zicha, spol. s r. o., „Domov“

se sídlem v Hostivici

 

Ustavení úředně schváleno 1. dubna 1948

Spolek zanikl usnesením valné hromady konané 15. prosince 1950

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Spolek vznikl v roce 1948, tedy v roce převratných společenských změn. Nejspíše ani nezvládl sehnat pozemek vhodný pro výstavbu a v prosinci 1950 se sami členové usnesli na jeho zrušení. Nehodil se do nových poměrů a v přehledech spolků sestavených v roce 1950 již není uváděn.

 

Prameny

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Domov Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003