Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Domov Hostivice -> Vedení spolku

 

 

Obecně prospěšný spolek pro stavbu obytných domů zaměstnanců fy Fr. Zicha, spol. s r. o., „Domov“
se sídlem v Hostivici

 

Vedení spolku a počet členů

 

Rok 1948

Valná hromada 28. dubna 1948

Předseda: Josef Petr, ředitel, Hostivice

Místopředseda: Josef Kaplánek, prokurista, Litovice

Jednatel: Karel Vašíček, expedient, Litovice

Pokladník: Josef Koníček (Košíček), pokladník, Hostivice

 

Rok 1950

Valná hromada 15. prosince 1950

Usnesen zánik spolku

 

- - -

Počet členů není znám

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Domov Hostivice -> Vedení spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003