Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Čížek

 

 

Václav Čížek

* 23. 6. 1910 – † 20. 12. 2008

Obecní kronikář v letech 1950 až 1959,
litovický obecní tajemník a později vedoucí úředník MNV Hostivice

 

 

Václav Čížek se narodil 23. června 1910 v Litovicích. Po ukončení hostivické školy byl dán do učení do obchodu a po vojenské službě ho litovický obecní úřad 10. srpna 1934 přijal jako praktikanta písaře, nejprve bezplatně a od 30. listopadu 1934 jako smluvního úředníka. Dne 22. října 1937 byl přijat do trvalého služebního poměru (tj. s nárokem na penzi) jako kancelářský pomocník, později se stal litovickým obecním tajemníkem. V dubnu 1945 se stal členem ilegálního litovického národního výboru a po ustavení řádného MNV byl zvolen tajemníkem. V této funkci setrval až do 31. prosince 1949 a od 1. ledna 1950, kdy se spojily Hostivice a Litovice do jedné obce, zastával místo vedoucího úředníka a matrikáře na MNV Hostivice. Později byl ředitelem Komunálních služeb Hostivice, odkud v roce 1972 odešel do důchodu. Od roku 1977 vypomáhal Hostivickému kulturnímu středisku na částečný úvazek při rekonstrukci zámku a po otevření zámku se věnoval zpracování historie obecních záležitostí a zejména historie odboje. Tato práce se částečně zúročila v Čížkových článcích do Hostivického měsíčníku, zbytek zůstal pouze v rukopisu. Zároveň Čížek uspořádal a doplnil řadou popisků městské fotokroniky. Zemřel 20. prosince 2008.

Po sloučení obcí nebyla vedena obecní kronika a bylo třeba ji zpětně doplnit. Tohoto úkolu se ujal Čížek a zpracoval zápisy z let 1950 až 1959. Využil přitom dokumenty, které měl k dispozici jako úředník MNV.

 

Působení ve spolcích

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Jednatel (1926, 1932 a 1937–1945) a místostarosta (1946–1951)

 

Sportovní klub Litovice

Předseda (1948)

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Člen dozorčí rady (1952)

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

Čížkův vlastní životopis

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Čížek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003