Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Čížek

 

 

Václav Čížek

* 23. 6. 1910 – † 20. 12. 2008

Obecní kronikář v letech 1950 až 1959,
litovický obecní tajemník a později vedoucí úředník MNV Hostivice

 

 

Václav Čížek se narodil 23. června 1910 v Litovicích čp. 33 horníkovi Josefu Čížkovi a Anně rozené Šmídové. Po ukončení hostivické školy byl dán do učení do obchodu a po vojenské službě ho litovický obecní úřad 10. srpna 1934 přijal jako praktikanta písaře, nejprve bezplatně a od 30. listopadu 1934 jako smluvního úředníka. Dne 22. října 1937 byl přijat do trvalého služebního poměru (tj. s nárokem na penzi) jako kancelářský pomocník, později se stal litovickým obecním tajemníkem. V dubnu 1945 se stal členem ilegálního litovického národního výboru a po ustavení řádného MNV byl zvolen tajemníkem. V této funkci setrval až do 31. prosince 1949 a od 1. ledna 1950, kdy se spojily Hostivice a Litovice do jedné obce, zastával místo vedoucího úředníka a matrikáře na MNV Hostivice. Později byl ředitelem Komunálních služeb Hostivice, odkud v roce 1972 odešel do důchodu. Od roku 1977 vypomáhal Hostivickému kulturnímu středisku na částečný úvazek při rekonstrukci zámku a po otevření zámku se věnoval zpracování historie obecních záležitostí a zejména historie odboje. Tato práce se částečně zúročila v Čížkových článcích do Hostivického měsíčníku, zbytek zůstal pouze v rukopisu. Zároveň Čížek uspořádal a doplnil řadou popisků městské fotokroniky. Zemřel 20. prosince 2008.

Po sloučení obcí v roce 1950 nebyla vedena obecní kronika a bylo třeba ji zpětně doplnit. Tohoto úkolu se ujal Čížek a zpracoval zápisy z let 1950 až 1959. Využil přitom dokumenty, které měl k dispozici jako úředník MNV.

Při oslavách výročí osvobození 8. května 2005 na hostivické radnici.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Úředník, obecní tajemník (1934–1949)

 

Místní národní výbor Hostivice

Vedoucí úředník a matrikář

 

 

Komunální služby Hostivice

Ředitel (do 1972)

 

 

Městské kulturní středisko Hostivice

Zaměstnanec – administrativa rekonstrukce zámku, zpracování místní historie

 

Působení ve spolcích

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Jednatel (1926, 1932 a 1937–1945) a místostarosta (1946–1951)

 

Sportovní klub Litovice

Předseda (1948)

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Člen dozorčí rady (1952)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Čížek (* 23. 11. 1876 Malé Kyšice čp. 20 – †),
horník v Litovicích čp. 33,
syn neznámého otce a Marie Čížkové,
dcery Jana Čížka, tesaře v Malých Kyšicích čp. 20, a Anny rozené Vrbské z Libečova čp. 14

Matka: Anna rozená Šmídová (* 14. 11. 1875 Nučice čp. 52 – †),
dcera Jana Šmída, tesaře v Litovicích čp. 33, a Anežky rozené Jelínkové ze Zličína čp. 26

Rodiče oddáni 4. srpna 1901 v Hostivici

 

Sourozenci

Anežka Čížková (* 6. 5. 1902 Litovice čp. 33 – †), ∞ Najman

Josef Čížek (* 30. 5. 1904 Litovice čp. 33 – †)

Marie Čížková (* 25. 5. 1908 Litovice čp. 33 – † 16. 9. 1910 Litovice čp. 33)

 

Manželka

Svatba: 10. února 1940

Antonie Houdková (* 30. 6. 1916 – † 8. 9. 2006 Praha),

dcera Karla Houdka (* 26. 1. 1890 Motol čp. 11 – † po 1965), zedníka v Hostivici čp. 206,
syna Františka Houdka, domkáře v Motole čp. 11, a Anny rozené Rážové z Motola čp. 10

a Marie rozené Vlčkové (* 22. 12. 1895 Hostivice čp. 90 – †),
dcery Josefa Vlčka, dělníka v Hostivici čp. 90, a Marie rozené Rysové z Jinonic čp. 28,

oddaných 19. října 1913 v Hostivici

 

Děti

Věra Čížková

Vladimíra Čížková

Jarmila Čížková

 

Bydliště

Litovice čp. 255 = Hostivice, 5. května čp. 875

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

Čížkův vlastní životopis

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Čížek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003