Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda -> Hudební kroužek

 

 

    

 

Újezdní osvětová beseda Hostivice

Osvětová beseda Hostivice

 

 

Hudební kroužek

 

 

Hráči zapojení do místních kapel utvořili při valné hromadě 19. února 1950 Místní skupinu lidových hudebníků pod ROH – ústřední radou odborů Praha II., svaz zaměstnanců umělecké a kulturní služby. Předsedou skupiny se stal kapelník František Šmíd, vedoucí dechové hudby František Hokův a jeho zástupce Josef Balabán z Chýně, vedoucí smyčcové a jazzové hudby Karel Kučera a jeho zástupce Václav Kadeřábek. Spolková místnost se nacházela v Dělnickém domě. V pozdějších letech se tato skupina začlenila do Osvěto­vé besedy Hostivice jako hudební kroužek.

 

Vedoucí kroužku

 

1951: Karel Veselý

 

Akce pro veřejnost

 

Rok 1953 nebo 1954

 

?

Okresní přehlídka dechových hudeb – vystoupila dechová hudba OB Hostivice za vedení Karla Kučery

Dělnický dům

 

Rok 1955

 

2. května 1955

Hudební přivítání závodníků Mezinárodního cyklistického závodu Praha – Berlín – Varšava (dechová hudba)

Husovo náměstí

 

Rok 1956

 

9. listopadu 1956

Vystoupení na slavnostním zasedání MNV k oslavě VŘSR (dechová hudba)

Dělnický dům

 

Rok 1960

 

1. května 1960

Oslavy 1. máje (dechová hudba)

Husovo náměstí

 

Rok 1961

 

?

Tři koncerty pro pracující v zemědělství

?

 

Rok 1963

 

Březen 1963

Vystoupení na oslavách mezinárodního dne žen

?

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda -> Hudební kroužek

 

Popis: image003