Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda -> Výtvarný kroužek

 

 

    

 

Újezdní osvětová beseda Hostivice

Osvětová beseda Hostivice

 

 

Výtvarný kroužek

 

 

Výtvarný kroužek vznikl při osvětové besedě již při jejím ustavení v létě 1951.

Jedinou podrobnější zprávou o činnosti kroužku je zápis v obecní kronice, že v březnu 1953 byla za pomoci tohoto kroužku provedena smuteční výzdoba portálu budovy místního národního výboru na počet zemřelého prezidenta Klementa Gottwalda.

Další informace o činnosti kroužku zatím nemáme k dispozici.

 

Vedoucí kroužku

 

1951 a 1961: Antonín Novák

 

Akce pro veřejnost

 

Zatím nejsou známy

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda -> Výtvarný kroužek

 

Popis: image003