Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda -> Dramatický soubor

 

 

    

 

Újezdní osvětová beseda Hostivice

Osvětová beseda Hostivice

 

 

Dramatický soubor (divadelní kroužek)

 

 

 

Dramatický soubor Osvětové besedy Hostivice vznikl začleněním Dramatické jednoty J. K. Tyl Hostivice-Litovice do osvětové besedy v roce 1951. První hra pod hlavičkou osvětové besedy byla sehrána 13. října 1951, a to Moliérův Chudák manžel. V následujících letech aktivita souboru kolísala, některé roky nebyla připravena žádná hra (někdy se herci podíleli na hře jiné organizace, například v roce 1957 se osm členů souboru zapojilo do představení Zapadlí vlastenci pořádaného Sokolem), naopak v roce 1959 soubor nastudoval dokonce tři hry. Posledním velkým představením bylo Sedm výkřiků na moři v červnu 1962 a v březnu 1963 k mezinárodnímu dni žen se hrál Čechovův Medvěd. Členové souboru zkoušeli ještě několik dalších her, ale žádnou nedokončili a nepředvedli publiku.

Již u zprávy o představení Medvěd v roce 1963 zmiňuje kronikář, že ho připravil nový divadelní soubor mladých pod názvem Ypsilon, ale že „dalšímu progresivnímu rozvoji a prohlubování kulturní činnosti v obci zabraňovalo provádění generální opravy Dělnického domu.“ O rok později kronikář zapsal: „V měsíci dubnu 1964 nastudovali naši mladí divadelní ochotníci pod vedením Osvětové besedy estrádní pásmo Perpetum mobile.“ V roce 1965 však nezbylo než do obecní kroniky zaznamenat: „Divadelní kroužek osvětové besedy se rozpadl a ani po projednání v místním výboru KSČ se nevzpamatoval z nečinnosti.“

 

Vedoucí kroužku

 

1951: Jan Šustr

 

Akce pro veřejnost

 

Rok 1951

 

13. října 1951

Divadlo Chudák manžel

Dělnický dům

25. prosince 1951

Divadlo Kolébka

Dělnický dům

 

Rok 1952

 

19. dubna 1952

Divadlo Maloměstské klepny

Dělnický dům

 

image002

Maloměstské klepny – pozvánka.

 

Rok 1953

 

8. května 1953

Vystoupení na slavnostním zasedání MNV k 8. výročí osvobození

Dělnický dům

 

Rok 1956

 

19. května 1956

Divadlo Jak je důležité míti Filipa

Sokolovna

26. května 1956

Divadlo Jak je důležité míti Filipa

Tuchoměřice

1. června 1956

Divadlo Jak je důležité míti Filipa

Dělnický dům

8. prosince 1956

Divadlo Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec

Dělnický dům

23. prosince 1956

Divadlo Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec
(představení pro děti)

Dělnický dům

 

image018

Jak je důležité míti Filipa.

 

Rok 1958

 

1. února 1958

Divadlo Čokoládový hrdina

Dělnický dům

21. září 1958

Divadlo Pohádka o princezně a sedmi bohatýrech

Dělnický dům

25. září 1958

Divadlo Pohádka o princezně a sedmi bohatýrech
(školní představení)

Dělnický dům

15. prosince 1958

Divadlo Čokoládový hrdina

Sokolovna

 

image006

Čokoládový hrdina – z kroniky dramatického souboru.

 

Rok 1959

 

?

Divadlo Mluvící prsten

Dělnický dům

25. dubna 1959

Divadlo Její pastorkyňa

Dělnický dům

27. prosince 1959

Divadlo Zlatovláska

Dělnický dům

 

image002

Její pastorkyňa – z kroniky dramatického souboru.

 

Rok 1960

 

7. května 1960

Divadlo Ženy z Habří hory

Dělnický dům

28. května 1960

Divadlo Ženy z Habří hory

Libčice, kulturní dům

12. prosince 1960

Literárně dramatické pásmo na slavnostním zasedání MNV k zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství

Dělnický dům

 

image013

Ženy z Habří hory.

 

Rok 1961

 

30. dubna 1961

Divadlo Příliš štědrý večer

Sokolovna

?

Divadlo Příliš štědrý večer

Měchenice

?

Divadlo Příliš štědrý večer

Lidice

13. května 1961

Divadlo Příliš štědrý večer

Sokolovna

1. září 1961

Divadlo Příliš štědrý večer

Velké Přílepy

11. prosince 1961

Literární pásmo na slavnostním zasedání MNV k zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství

Sokolovna

 

image015

Příliš štědrý večer.

 

Rok 1962

 

26. května 1962
a 23. června 1962

Divadlo Sedm výkřiků na moři

Sokolovna

 

Rok 1963

 

Březen 1963

Divadlo Medvěd

?

 

Rok 1964

 

Duben 1964

Estrádní pásmo Perpetum mobile

?

 

Kronika souboru

 

 

Dramatický soubor Osvětové besedy v Hostivici měl svoji kroniku, kterou v letech 1956 až 1961 pečlivě vedla Soňa Broulová.

Ukázky z kroniky jsou zařazeny u jednotlivých divadelních představení.

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová beseda -> Dramatický soubor

 

Popis: image003