Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Tampír

 

 

Karel Tampír

* 5. 9. 1897 – † ?

předseda Místního národního výboru Litovice v roce 1949

 

image005

 

image007

Kolář státního statku Karel Tampír se stal 1. února 1949 předsedou MNV Litovice, ještě v únoru 1946 však nebyl ani členem MNV. Nedostatečné podklady z této doby neumožňují vysledovat počátky Tampírovy politické kariéry.

Po sloučení obcí Hostivice a Litovic k 1. lednu 1950 se Tampír stal členem společného MNV, 12. září 1950 však nebyl zvolen za referenta. Do vyšší funkce se vrátil až po volbách v roce 1957, když byl 31. května 1957 zvolen náměstkem předsedy MNV. V roce 1960 již nekandidoval.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV (přepisy v řadě N Pramenů k hostivické historii)

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Tampír

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003