Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jiří Geltner

 

 

Jiří Geltner

* 24. 7. 1896 – †

Učitel hostivické měšťanské školy v letech 1931 až 1941

 

 

Jiří Antonín Geltner se narodil 24. července 1896 v Hostouni čp. 64 pozdějšímu hostivickému řídícímu učiteli Aloisi Geltnerovi a Marii rozené Hrubé. Vychodil měšťanskou školu na Smíchově a navštěvoval tři ročníky učitelského ústavu v Praze. V dubnu 1915 musel nastoupit vojenskou službu. Po prvním výcviku se vzdělával v důstojnické škole ve Štýru a od listopadu 1915 až do listopadu 1918 byl nepřetržitě v poli, napřed na ruském bojišti, později na italském. Domů se vrátil v prosinci 1918 jako poručík. Zkoušku učitelské dospělosti vykonal roku 1918 v Praze a od 1. ledna do 30. června 1919 byl zastupujícím učitelem v Chyňavě.

Od 15. září 1919 se stal zastupujícím učitelem obecné školy v Hostivici a v květnu 1920 vykonal s vyznamenáním zkoušku učitelské způsobilosti. Od 1. září 1920 nastoupil jako zastupující učitel v Chýni.

Na měšťanské škole, snad v Hostivici, byl poprvé ustanoven v roce 1931 jako učitel pro I. odbor. Ve školním roce 1934/1935 již působil jako stálý člen učitelského sboru hostivické měšťanské školy a v roce 1940 byl stále zatímním odborným učitelem. Od 1. dubna 1941 byl ustanoven zatímním ředitelem místo penzionovaného Josefa Mansfelda a od září 1941 byl na vlastní žádost přeložen na místo zatímního odborného učitele ve Vokovicích.

Jiří Geltner začínal v hostivickém Sokolu jako dorostenec a v letech 1923, 1925, 1926 a 1929 byl náčelníkem. Za jeho působení na hostivické měšťanské škole již není jeho činnost v Sokole zachycena.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Zastupující učitel (1919–1920)

 

Měšťanská škola Hostivice

Učitel (1931–1941)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Náčelník (1923, 1925–1926 a 1929)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Alois Geltner (* 30. 7. 1863 – †),
učitel ve Velkém Přítočně, v Hostouni a v Jinočanech, řídící učitel obecné školy v Hostivici,
syn Antonína Geltnera, chalupníka v Okoři čp. 16, a Anny rozené Maternové z Okoře

Matka: Marie rozená Hrubá (* 24. 3. 1868 Velké Číčovice čp. 3 – †),
dcera Františka Hrubého, rolníka ve Velkých Číčovicích čp. 3, a Marie rozené Linhartové z Velkých Číčovic

 

Manželky

První svatba: 6. srpna 1921 Okresní správa politická Kladno

Marie Tichá (* 23. 2. 1900 Železná – †),

dcera Františka Tichého, řídícího učitele v Železné, a Marie rozené Doudové z Nezabudic

 

Druhá svatba: 11. července 1925 Praha-Liboc

Věnceslava Herychová (* 18. 9. 1900 Dolní Liboc čp. 33 – †),

dcera Josefa Herycha (* 13. 12. 1870 Liboc – †), mistra truhlářského v Dolní Liboci čp. 33,
syna Antonína Herycha, truhláře v Dolní Liboci čp. 33, a Anežky rozené Vošklivé z Horní Liboce čp. 19,

a Marie rozené Cajthamlové (* 4. 12. 1867 Měňany – †),
dcery Antonína Cajthamla, krejčího ve Veleslavíně čp. 56, a Anny rozené Vrbové z Měňan čp. 22

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostouň 25, fol. 129 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno-oú 04, fol. 71 (první svatba)

AHMP, Sbírka matrik, LBC N40a, fol. 89 (narození druhé manželky)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jiří Geltner

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003