Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jiří Geltner

 

 

Jiří Geltner

* 24. 7. 1896 – †

Učitel hostivické měšťanské školy v letech 1931 až 1941

 

 

Jiří Geltner se narodil 24. července 1896 v Hostouni jako syn pozdějšího hostivického řídícího učitele Aloise Geltnera. Vychodil měšťanskou školu na Smíchově a navštěvoval tři ročníky učitelského ústavu v Praze. V dubnu 1915 musel nastoupit vojenskou službu. Po prvním výcviku se vzdělával v důstojnické škole ve Štýru a od listopadu 1915 až do listopadu 1918 byl nepřetržitě v poli, napřed na ruském bojišti, později na italském. Domů se vrátil v prosinci 1918 jako poručík. Zkoušku učitelské dospělosti vykonal roku 1918 v Praze a od 1. ledna do 30. června 1919 byl zastupujícím učitelem v Chyňavě.

Od 15. září 1919 se stal zastupujícím učitelem obecné školy v Hostivici a v květnu 1920 vykonal s vyznamenáním zkoušku učitelské způsobilosti. Od 1. září 1920 nastoupil jako zastupující učitel v Chýni.

Na měšťanské škole, snad v Hostivici, byl poprvé ustanoven v roce 1931 jako učitel pro I. odbor. Ve školním roce 1934/1935 již působil jako stálý člen učitelského sboru hostivické měšťanské školy a v roce 1940 byl stále zatímním odborným učitelem. Od 1. dubna 1941 byl ustanoven zatímním ředitelem místo penzionovaného Josefa Mansfelda a od září 1941 byl na vlastní žádost přeložen na místo zatímního odborného učitele ve Vokovicích.

Jiří Geltner začínal v hostivickém Sokolu jako dorostenec a v letech 1923, 1925, 1926 a 1929 byl náčelníkem. Za jeho působení na hostivické měšťanské škole již není jeho činnost v Sokole zachycena.

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Náčelník (1923, 1925–1926 a 1929)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jiří Geltner

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003